»Ministrstvo je dalo polno podporo vsem pristojnim pri izvedbi mature,« je po današnjem sestanku pedagoških strokovnjakov, ravnateljev in predstavnikov medicinske stroke na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport povedala ministrica Simona Kustec.

Podpore so deležni zlasti Državni izpitni center (RIC) in obe izpitni komisiji za splošno in poklicno maturo, pa tudi vsi ostali, je povedala. »Država jim bo v okviru pristojnosti nudila vso podporo,« je dodala. Povedala je še, da sta predstavnika Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenila, da »z vidika zdravstvene varnosti in zaščite izvedba mature ni problematična in lahko nemoteno poteka«.

Za ostale vsebinsko-strokovne in operativne dele mature so pristojni predstavniki RIC in obeh maturitetnih komisij. »Odzivamo se na vse pobude, vprašanja in probleme, ki jih pred nas postavlja potek epidemije, pa tudi šole, ravnatelji, dijaki, starši,« je zagotovila Marina Tavčar, predsednica komisije za splošno maturo. Zavrnila je očitke, da se komisija na opozorila ni ustrezno odzivala. Že v začetku aprila so se odzvali na vprašanja Dijaške organizacije Slovenije, ki je med prvimi izrazila skrb zaradi letošnje mature, je povedala. »Odzvali smo se z možnostmi za podaljšanje rokov za izvedbo internih delov mature, pa tudi z vsebinskimi prilagoditvami,« je zatrdila. Za ustrezen odziv pa so morali najprej vzpostaviti dialog z velikim številom predmetnih komisij, ki so se posvetovale tudi s srednjimi šolami.

Esej na isti dan kot ostali del izpita pri materinščini

Poseben izziv pa je bil tudi časovni premik pisanja eseja pri materinščini na en mesec kasnejši datum, je povedala. Ta premik je namreč vplival na vse ostale procese v pripravah na maturo. »Odločili smo se za tisto rešitev, ki povzroči najmanj škode. V resnici nobena od teh rešitev ni dobra. Omejitev se zavedamo. Zato smo pisanje eseja in preostalega dela izpita pri materinščinah – slovenskem, italijanskem ali madžarskem jeziku – predvideli v istem dnevu,« je Tavčarjeva opisala ozadje ene od odločitev. »To je lahko oteževalna okoliščina, vendar ne bo opazno škodovala dijakom,« je dejala. Spomnila je, da na takšen strnjen način že petindvajset let poteka pisanje izpitov iz materinščine na jesenskem delu mature. Doslej slabših rezultatov zaradi pisanja obeh delov izpita v istem dnevu strokovnjaki niso opazili, je zatrdila Tavčarjeva. »Časovnica je prilagojena tako, da bo spomladanski rok mature še vedno zaključen v pričakovanem časovnem roku,« je dejala. »To pomeni tudi možnost nemotenega vpisovanja na univerze in druge visokošolske zavode,« je dodala.

Popravljanje rezultatov bo jeseni

Kdor bo potreboval popravo rezultatov, pa bo to lahko storil v jesenskem roku. »Danes smo dobili informacije zdravstvenih strokovnjakov, ki nam dajejo veliko upanja, da bo mogoče vrnitev dijakov v šolo organizirati relativno zgodaj in opraviti še del priprav na maturo,« je povedala Marina Tavčar.

Predsednik komisije za poklicno maturo Boris Dular je spomnil še na 2500 tistih kandidatov, ki v redno izobraževanje letos niso bili vključeni. Z odpovedjo mature (kar je zahtevalo več dijaških in starševskih pobud, op.p.) bi tem kandidatom odvzeli možnost da pridobijo poklic in se vključijo v nadaljnje izobraževanje, je dejal Dular. Povedal je še, da se v okviru priprav na poklicno maturo posebej posvečajo izvedbi specifičnih predmetov, ki so vezani na posamezno srednješolsko poklicno področje. Več o tem bo znanega v prihodnjem tednu, je zagotovil. Ker bodo pred začetkom maturitetnih izpitov dijaki nekaj časa še hodili v šolo, pa bodo pravočasno dobili vse potrebne informacije, je dejal Dular.

»V mojih očeh je bila na sestanku doslej najbolj optimistična podpora zdravstvene stroke. Povsem nas podpirajo pri naših prizadevanjih, da maturo v povsem varnih okoliščinah izvedemo čez približno štirideset dni,« je vtise s sestanka strnil direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc. »Vgradili bomo tudi varovalke za ranljive skupine. Slišali smo, da se bo zaradi pozitivnih zdravstvenih okoliščin dalo maturo izpeljati na umirjen način,« je dejal. »Najboljše sporočilo maturantom je, da naj jih ne bega vprašanje, ali matura bo ali ne. Za njih je daleč najboljše, da skušajo nadaljevati z učenjem na daljavo. Še posebej pa bomo veseli odprtja šol v maju, da se bodo dijaki lahko v zadnjih tednih skupaj z učitelji pripravili na letošnjo maturo,« je povedal Zupanc.

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem poziva k premisleku

Vodstvo pedagoške fakultete Univerze na Primorskem je danes na na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovilo dopis, v katerem pristojne poziva »k temeljitemu razmisleku o vztrajanju pri izvedbi mature v običajni obliki v teh zelo neobičajnih časih«. Zapisali so, da so številne države v naši okolici maturo prilagodile danim razmeram ali pa jo celo odpovedale. Vodstvo poudarja, da so bili zaradi pandemije sprejeti nekateri izredni ukrepi, zaradi katerih je življenje in delovanje ljudi zastalo v praktično vseh sferah. »Tako so bili na primer na področjih zdravstva in gospodarstva sprejeti radikalni ukrepi z dolgoročno nepredvidljivimi posledicami, ki bodo nedvomno temeljito spremenili naše življenje v prihodnosti. Pravzaprav to velja tudi za področje izobraževanja, kjer so bili ravno tako uvedeni ukrepi, izvzeta pa je bila le matura,« so zapisali. Argumente stroke zato zavračajo in pozivajo k temeljitemu razmisleku o vztrajanju pri izvedbi mature v običajni obliki.