Ustava v 32. členu določa, da je svobodo gibanja mogoče omejiti samo z zakonom. Odlok ministra ni zakon.

Ustava nadalje v 15. členu določa, da lahko samo zakon določi način uresničevanja z ustavo zajamčenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Torej je zakon tisti pravni akt, v katerem sme in mora biti zapisano, kje in kako se državljan sme oziroma ne sme gibati.

Iz obojega sledi, da je 39. člen zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerega je minister izdal svoj odlok, protiustaven, saj ministru daje pooblastila, ki jih po ustavi ne more imeti.

Nadalje pa ustava v 16. členu določa, da se smejo z njo zagotovljene pravice omejiti samo za čas trajanja izrednega stanja – tega pa državni zbor ni razglasil, torej je tudi iz tega naslova ministrov odlok ničen, saj izrednega stanja ni in s tem tudi ne pravne podlage za omejevanje svobode gibanja.

Peter Lenarčič, Ljubljana

Pripis uredništva: na zapis našega bralca se je odzval notranji minister Aleš Hojs s spodnjim tvitom, v katerem je v bistvu priznal pravilnost bralčevih trditev, a je ravnanje vlade utemeljil s tem, da se je s sprejemanjem ukrepov "mudilo" in da ni bilo mogoče čakati na ustrezno zakonodajo, ki bi jo sprejemal državni zbor.