Prav tako v javnih medijih ukrepe za preprečevanje sedanje epidemije vsakodnevno razlagajo minister za notranje zadeve, vladni govorec ter infektologinja in neki Mladi zdravniki. To je sicer približno tako, kot če bi v avtobusnem podjetju avtomehanik in njegov kolega taksist razlagala, kje in kako naj podjetje opravlja avtobusne prevoze, da bo uspešno poslovalo. Javno nastopanje ministra za notranje zadeve v zvezi z ukrepi za zajezitev epidemije je absurdno, ker ZNB ministra, pristojnega za notranje zadeve, omenja le enkrat, in to samo zato, ker ga mora zdravstvena inšpekcija nemudoma obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejela pri zdravstvenem nadzoru na mejnih prehodih. Zato, minister, v zaščito svojega osebnega dostojanstva in dostojanstva epidemiologov, odstopite.

Pa, gospod minister, ne vznemirjajte se zaradi tega. Dostojanstvo, strokovnost, politična nevtralnost in nepristranskost so bili poteptani tudi v državni upravi (ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvu za finance ter ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), ker je interventni zakon za zajezitev posledic epidemije namesto državne uprave (ministrstev), ki v skladu z zakonom o državni upravi za vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov, aktov in druga gradiva ter zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik, pripravila kar neka ad hoc strokovna skupina. Strokovna za kaj? Za javno korist in normativno dejavnost ter nomotehnična pravila? So pri tem ravnali po pravilih stroke, nepristransko in politično nevtralno ter niso zagotovili neupravičenih koristi in prednosti posameznicam oziroma posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam? Pozabite. Očitno niti finančnih posledic zakona niso pripravili.

Če se prav spomnim, so tudi predpise za privatizacijo družbenega premoženja in pooblaščene investicijske družbe pisali kar neki zunanji izvajalci (izvajalka?). Vsi vemo, kako se je končala privatizacija in komu je bila pisana na kožo.

Jožef Slana, Ljubljana