Tako imenovani interventni zakon za čas epidemije, ki močno zaznamuje tudi najšibkejše člene kulturnega polja – samozaposlene v kulturi in nevladne organizacije – v novi inačici, ki jo je danes predstavil minister za kulturo Vasko Simoniti, le deloma upošteva pripombe samozaposlenih v kulturi. Po prvem predlogu naj bi jim država za čas epidemije krila prispevke za socialno varnost in jim namenila trimesečno denarno pomoč v obliki temeljnega dohodka, toda do 350 evrov bi bili za marec upravičeni tisti »prizadeti zaradi krize«, ki bi dokazali upad februarskega dohodka za vsaj 25 odstotkov. To je zdaj spremenjeno v daljše obdobje, na zadnjih šest mesecev. Da tudi ta rešitev ni ustrezna, saj je delo samozaposlenih vezano na projekte in kak mesec denimo sploh nimajo dohodkov, je že opozorilo društvo Asociacija, ki je predlagalo, da se vpliv krize meri v primerjavi z minulima dvema letoma. Za april in maj pa bodo samozaposleni v kulturi prejeli po  700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka za vsaj 50 odstotkov.

Glede nevladnih organizacij v kulturi je Simoniti dejal, da bodo po predlogu zakona tudi te kot delodajalci upravičene izplačila nadomestil plač delavcem, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije.