Samozaposlenim, samostojnim podjetnikom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, je odlog prispevkov zagotovljen. »Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge,« so danes sporočili iz Finančne uprave RS (Furs).

Neporavnane prispevke bo moral upravičenec poravnati najpozneje do konca marca 2022. Plačilo bo možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do tega datuma na zneske odloženih prispevkov ne bodo tekle zamudne obresti, so pojasnili.

Do predlaganega ukrepa pa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do konca letošnjega februarja in so višje od 50 evrov, če jih ne bo poravnal do 6. aprila, so opozorili. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki.

Ob tem so v Fursu opozorili še, da morajo biti poleg davčnih obveznosti, ki so vidne v spletnih ali mobilnih eDavkih v t.i. kartici O poravnane tudi trošarine, carine in nedavčne obveznosti, kot so na primer prometni prekrški, upravne takse ipd.