Celjska podžupanja Breda Arnšek, direktor družbe Nepremičnine Celje Primož Brvar, direktor podjetja Nivo Eko Klemen Senič in direktor podjetja Remont Matjaž Pavčič so položili temeljni kamen za zgraditev stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN 10, v kateri bo šest blokov s 142 najemnimi stanovanji in garažna hiša s 150 parkirnimi mesti. Čeprav ima Mestna občina Celje največje število javnih najemnih stanovanj na prebivalca v državi, je projekt zaradi vse večjih potreb zelo pomemben. »Gre za največjo občinsko naložbo na področju stanovanjske politike v zadnjih dvajsetih letih in največji občinski evropski projekt v finančni perspektivi 2014–2020, saj je ocenjen na skoraj 16,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj in država sofinancirata 5,7 milijona evrov, preostali denar pa bosta prispevali družba Nepremičnine Celje in celjska občina. Prvi najemniki se bodo lahko v stanovanja vselili čez leto dni, sicer pa bo v novi soseski dobilo svoj dom okoli 400 Celjanov,« je povedala Mojca Grušovnik, predstavnica za odnose z javnostmi na celjski občini.

Tudi oskrbovana stanovanja

»Uredili smo vso potrebno komunalno infrastrukturo, saj so se zemeljska dela začela že avgusta lani, zdaj pa je vse nared za gradnjo šestih blokov in garažne hiše. Z gradnjo, ki bo sledila smernicam energetsko učinkovite gradnje, bomo uredili 2,3 hektarja nerevitaliziranih površin, s čimer bomo izpolnili osnovne pogoje za pridobitev sofinanciranja iz evropskega sklada,« je povedala podžupanja Breda Arnšek.

Da se potrebe po javnih najemnih stanovanjih v vseh večjih slovenskih mestnih občinah povečujejo, pa poudarja tudi direktor Nepremičnin Celje Primož Brvar. »V Celju je bilo na zadnjem javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj uspešnih 490 upravičencev. Če štejemo še njihove družinske člane, je to okoli tisoč Celjanov. Med njimi je največ mladih in mlajša srednja generacija z družinami, ki predstavlja motor razvoja družbe, zato je takšna investicija vsekakor nujna,« pravi Brvar. In dodaja: »Ne gre za investicijo v zidove, ampak v in za ljudi, saj je kakovostno bivalno okolje pogoj za zdrav razvoj posameznika in skupnosti.«

Sicer pa bodo v družbi Nepremičnine pri oddaji stanovanj posebno pozornost namenili mladim, mladim družinam pa tudi starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja. Del stanovanj bo namenjen tudi gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha.