Ta čas se tretja največja splošna bolnišnica v državi sooča s celo vrsto težav, ki jim kar ni videti konca. Je ena od petih slovenskih bolnišnic, ki bi morala, tako je odločil urad za nadzor proračuna, vrniti slab milijon od skupno 4,1 milijona evrov, kolikor so v Celju prejeli od države za premostitev likvidnostnih težav. A v celjski bolnišnici zagotavljajo, da so ravnali v skladu z interventnim zakonom, upoštevali pa so navodila, ki so jih od ministrstva za zdravje prejeli pred tremi leti. Nepravilnosti pri porabi namenskega denarja niso bile odkrite niti pri inšpekcijskem nadzoru, zato so se vladi že pritožili.

Ferjanc opozarjal, da gre za politično razrešitev

V minulih dneh so v celjski bolnišnici prejeli tudi še nepravnomočno sodbo celjskega delovnega sodišča, ki je razsodilo, da je razpisna komisija sveta zavoda v postopku izbire kandidatov za direktorja iz ožjega kroga neupravičeno izločila Branka Gabrovca, ker da ni izpolnjeval predpisanih pogojev, ki so opredeljeni v statutu bolnišnice. Delovno sodišče je zato razsodilo, da je sklep sveta zavoda, ki je za poslovno direktorico pred dvema letoma imenoval Margareto Guček Zakošek, nezakonit, saj da je tudi Gabrovec izpolnjeval vse pogoje in imel dovolj delovnih izkušenj.

»Zato bi morali člani sveta zavoda ponovno odločati o imenovanju direktorja,« pritrjuje Danijela Gorišek iz službe za odnose z javnostjo v celjski bolnišnici. A sodba še ni pravnomočna, zato se bodo zoper njo pritožili na višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Je pa zato pravnomočno sodbo višjega delovnega sodišča, ki pritrjuje, da je bil razrešen nezakonito, dočakal Marjan Ferjanc, prejšnji poslovni direktor bolnišnice, ki je tudi ves čas zatrjeval, da je šlo za »politično odstavitev«.

Vse kaže, da je imel prav, saj sodišče ni našlo nepravilnosti pri prevedbi plač več kot 30 zaposlenim nezdravstvenim delavcem leta 2008, kar mu je očital svet zavoda, prav tako pa ne drži, da bolnišnica za leto 2017 ni imela potrjenega finančnega plana. Sodišče pa Ferjancu ni prisodilo slabih 44 tisočakov odškodnine, kolikor znaša razlika do neizplačanih plač, ki bi mu pripadale, če bi končal mandat, zato bo to od bolnišnice terjal z novo tožbo.