»Praktičnega znanja prejmejo premalo, ker ni tesnega sodelovanja s proizvodnjo, mladi pa so premalo seznanjeni z realnimi delovnimi procesi. Iz šol sicer prihajajo z dobrimi ocenami in priporočili, v praksi pa se ugotavlja, da med šolanjem večinoma niso usvojili niti osnovnih tehničnih znanj. Ob tem jim primanjkuje tudi samoiniciativnosti in odgovornosti,« meni Aleš Hvala, direktor podjetja Kens. Privabiti želijo dobre kadre, zato v ospredje poleg kakovosti izdelkov postavljajo odnose med zaposlenimi in prilagajanje posamezniku. Zaposleni si lahko sami prilagajajo delovni čas, kar je še posebno dobrodošlo za mlade družine ali ko je potrebna skrb za bolne starše. V Kensu iz Prebolda, ki je primer dobre prakse podpiranja talentov vseh starosti, za kar so prejeli posebno priznanje natečaja Starejšim prijazno podjetje: Z leti še vedno zavzeti, je redno zaposlenih devet delavcev. Zunanji sodelavci, s katerimi sodelujejo od ustanovitve podjetja leta 1996 in ki pomagajo pri razvoju, pa so stari nad 50 let. Izobrazbena struktura je precej pestra: dva delavca s petostopenjsko izobrazbo elektronike, dve delavki s poklicno izobrazbo in ena s poklicno prekvalifikacijo, magistrica znanosti in trije inženirji elektronike oziroma mehatronike. Ocenjujejo, da bodo v prihodnosti potrebovali kader s praktičnim znanjem elektronike oziroma mehatronike, usmerjenim v optimizacijo delovnih procesov. Aleš Hvala med prednostmi zaposlitve v podjetju Kens navaja urejeno delovno okolje, ki je prilagojeno posameznikovim zahtevam, v ospredju so skrb za delavca in njegovo počutje, urejena prehrana, prilagojena delovna mesta in medgeneracijsko sodelovanje.« Zavedajo se, da je le zadovoljen človek lahko dober delavec. »Hkrati pa uvajamo sistem, v katerem spodbujamo samoiniciativo v smislu, da nihče ni vodja in hkrati so vsi vodje svojega procesa, torej se izogibamo klasični hierarhiji.« tb