Do 6. marca imajo kandidati za mesto direktorja Splošne bolnišnice Jesenice čas, da oddajo svojo prijavo po pošti na naslov bolnišnice, je razvidno iz objave prostega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje. Na razpisano delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki ima izobrazbo druge bolonjske stopnje oziroma visokošolsko univerzitetno ali magistrsko izobrazbo ter najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji. Slednje lahko dokaže z izkušnjami na primerljivih delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja pri komunikaciji. Ob tem mora aktivno uporabljati znanje enega od svetovnih jezikov, kar lahko dokaže s pisnim potrdilom.

Priložiti je treba program

»Kot obvezno prilogo k pisni prijavi na prosto delovno mesto direktorja/direktorice zavoda mora kandidat priložiti program dela in razvoja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice s finančnim načrtom za mandatno obdobje štirih let,« je zapisano v objavi prostega delovnega mesta. Kandidat mora pisno prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter obvezno prilogo poslati priporočeno, v zaprti ovojnici.

Kot je znano, to ni prvi razpis za direktorsko mesto Splošne bolnišnice Jesenice po tistem, ko je z njega odšel nekdanji direktor Janez Poklukar, ki zdaj vodi ljubljanski klinični center. Je pa vse od njegovega odhoda sredi julija lani največja gorenjska zdravstvena ustanova brez vodstva s polnimi pooblastili. Še več, izbira novega direktorja, ki je kasneje padla na delovnem in socialnem sodišču, je bila polna zapletov. Na razpis, objavljen konec avgusta lani, so se javili štirje kandidati.

Neizbranemu kandidatu uspelo s pritožbo

Dva med njimi – nekdanji generalni direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje Tomaž Glažar ter nekdanji direktor Gasilsko-reševalne službe Kranj Tomaž Krišelj – sta se predstavila svetu zavoda, ki pa je tik pred sejo nepričakovano doživel zamenjavo sestave. Vlada je namreč tik pred sejo razrešila tri predstavnike in imenovala nove, zato so odločitev o izbiri direktorja preložili na oktobrsko sejo, ko so za direktorja izbrali Glažarja. Slednji je potrditev vlade, potrebno za nastop direktorskega položaja, čakal zaman.

Medtem pa se je neizbrani kandidat pritožil na delovno in socialno sodišče zaradi domnevnih kršitev izbirnega postopka. S pritožbo mu je uspelo, svet zavoda pa je po pravnomočnosti odločitve sodišča objavil nov razpis.