V nekdanji gostilni Nebesa, kamor se je že septembra lani preselil TIC Idrija, je Zavod za turizem Idrija v okviru projekta Danube GeoTour odprl center za obiskovalce Unescov globalni geopark Idrija. Obiskovalci si lahko v njem ogledajo zanimivo razstavo Zapisano v kamninah, v okviru katere lahko s pomočjo maket, modelov, eksponatov, animacij in videopredstavitev vsebine spoznavajo tisti, ki jih ta snov le bežno zanima, in tisti, ki se želijo v vsebino razstave bolj poglobiti.

Po Idriji z aplikacijo Turf Hunt

»Uvod v idrijsko zgodbo je osnovna razlaga nastanka našega planeta ter procesov, ki naš planet ohranjajo živ, da se stalno spreminja. Prikazati želimo, da procesi v Zemlji in na njej v svoji osnovi določajo okolje, njegovo kamninsko in morfološko pestrost, ki se mu prilagajajo rastline in živali ter ne nazadnje tudi človek s svojim načinom življenja. Pomembno sporočilo razstave je, da se globalni procesi odražajo tudi lokalno,« je povedala Mojca Gorjup Kavčič, vodja mednarodnega projekta, in izpostavila, da so najmlajšim namenjene tri otroške točke, pri čemer lahko na igriv in interaktiven način odkrivajo naravne zanimivosti in zakonitosti. »V centru se bodo na zanimiv in sodoben način, s pomočjo digitalne tehnologije, med celotno razstavo predstavili tudi projektni partnerji,« je še poudarila.

Prav tako niso pozabili na morda najzahtevnejše obiskovalce Idrije – najstnike. Predvsem njih nagovarjajo z aplikacijo Turf Hunt, ki si jo lahko v centru družina naloži na pametni telefon ali pa si tam izposodi tablični računalnik. Aplikacija jih z namigi in izobraževalnimi informacijami vodi do različnih pomembnih točk v mestu. Med drugim je ena izmed postojank tudi obisk čipkarske šole, kjer si ogledajo, kako nastajajo idrijske čipke, in nekaj zahtevnih vozlov naredijo tudi sami. Sprehodijo se tudi do mestnega panja, kjer jih čakajo informativne table, narediti pa morajo tudi med mladimi zelo priljubljen selfi.

Rezultat triletnega projekta

Center za obiskovalce in razstava sta osrednja rezultata triletnega mednarodnega projekta Danube GeoTour v okviru Interregovega transnacionalnega programa Podonavje, ki se je sklenil konec leta 2019. »Zavod za turizem, pod okrilje katerega sodi Geopark Idrija, je bil v njem vodilni partner, sodelovalo pa je še enajst partnerjev – geoparkov in pristojnih ustanov – iz osmih držav na območju Podonavja,« je povedala Mojca Gorjup Kavčič in poudarila, da je bil temeljni cilj projekta izboljšati upravljanje geoparkov, razviti praktične rešitve za aktivnosti, povezane z geološko dediščino, ter izkoristiti pozitivne trende na trgu za trajnostni razvoj turizma v osmih geoparkih v Podonavju. »Projekt Danube Geotour je bil za vse partnerje iz osmih držav vreden dobrih 1,6 milijona evrov, od tega je dobil Zavod za turizem Idrija okoli 321.000 evrov. Sama razstava v centru za obiskovalce je vredna 123.000 evrov, od tega je 85 odstotkov sofinancirala EU, preostanek pa idrijska občina, ki je zagotovila tudi sredstva za ureditev prostorov centra za obiskovalce, medtem ko je zavod v zadnjih treh letih v ta namen zagotovil skupno okoli 50.000 evrov lastnih sredstev,« je še pojasnila Mojca Gorjup Kavčič.