Salonit Anhovo eden izmed glavnih onesnaževalcev

Od družbe Salonit Anhovo občinski svet v sklepu zahteva, da v najkrajšem možnem času zmanjša svoje vplive na okolje, ki izhajajo iz sežiganja odpadkov, ter v ta namen investira v najsodobnejše tehnologije.

Poleg tega kanalski občinski svetniki zahtevajo revizijo vseh okoljevarstvenih dovoljenj za sosežig odpadkov, ki so bila že izdana Salonitu.

Od državnih ustanov občinski svet v sklepu zahteva tudi jasna merila in dokaze, ki bodo zagotavljali neoporečno stanje okolja. Občino pa naj ustanove obveščajo o vsem, kar se dogaja na tem področju ter pri odločanju o konkretnih zadevah upoštevajo specifične okoliščine obravnavanega območja.

Svetniki Občine Kanal ob Soči so na četrtkovi izredni seji poskušali izvedeti, kako bi sežiganje odpadkov v Salonitu Anhovo vplivalo na onesnaževanje okolja. Skrbi jih potencialna nevarnost za zdravje prebivalstva, že sicer obremenjenega s posledicami dolgoletne izpostavljenosti azbestu v preteklosti.

Zdravniki so večkrat poudarili, da so lahko izmerjene vrednosti posameznih onesnaževalcev pod mejnimi vrednostmi, problem pa je mešanica vseh skupaj, ki je lahko zelo nevarna.

Tudi domačini odločno proti onesnaževanju

Pred začetkom izredne seje občinskega sveta se je na trgu pred občinsko zgradbo zbralo več sto domačinov in podpornikov. Opozorili so, da ne želijo ponovnega onesnaževanja v tem okolju.

Proti onesnaževanju okolja v srednjem delu doline Soče, do katerega bi lahko prišlo ob morebitnem kurjenju odpadkov v peči cementarne Salonita Anhovo, so prebivalci zbrali že več kot 7000 podpisov.