Ta konec tedna informativni dnevi ne bodo potekali le na srednjih šolah, temveč jih bodo pripravili tudi v večini dijaških domov. Za bodoče dijake, ki nameravajo v šolskem letu 2020/2021 bivati v dijaškem domu, je z letošnjim razpisom predvidenih skupno 2159 prostih mest. »To je sicer 122 mest manj kot v tekočem šolskem letu, vendar še vedno 441 prostih mest več, kot je bilo lani dejansko sprejetih novincev,« so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V Ljubljani streho nad glavo dijakom ponuja vsaj sedem dijaških domov. Skupno je v sklopu razpisa za novince, ki ne živijo v Ljubljani, nameravajo pa se tu šolati, v dijaških domovih predvidenih 683 prostih postelj.

Zanimanja zadnja leta več

V dijaškem domu Vič pričakujejo, da bodo zapolnili vse proste postelje. »Z lanskim šolskim letom se je zanimanje za bivanje v dijaškem domu povečalo,« je pojasnila ravnateljica doma Branka Maher, ki to med drugim povezuje s številčno močnejšimi generacijami. Tudi v dijaškem domu Poljane so v vabilu na informativni dan zapisali, da so v zadnjih šolskih letih zapolnili vsa razpisana mesta, podobno je v dijaškem domu Ivana Cankarja. »Imamo stabilen vpis in ohranjamo število vzgojnih skupin,« je pojasnila vodja svetovalne službe Katja Čarman.

Pri izbiri dijaškega doma dijaki najpogosteje upoštevajo njegovo bližino do izbrane šole. Ker v domu preživijo dobršen del šolskega leta, na odločitev vplivajo tudi dober sloves doma in pozitivne izkušnje starejših dijakov, standard bivanja in pester nabor interesnih dejavnosti.

Kako do proste postelje?

Prijave za sprejem v dijaških domovih zbirajo še do aprila, vpis pa je podoben vpisu v srednjo šolo. Vsak kandidat lahko odda prijavo za samo en dijaški dom, prijavnico pa mora poslati do 2. aprila. Do 23. aprila imajo nato kandidati čas, da si premislijo in prijavo prenesejo v drug dijaški dom, do tega roka lahko prijavo oddajo tudi vsi bodoči srednješolci, ki bi zaradi prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu. Če bodo v domovih prejeli več prijav, kot je prostih postelj, bodo vpis omejili.