Pesimizem 54 direktorjev najvidnejših slovenskih podjetij, ki so sodelovali v raziskavi, je dosegel rekordno razsežnost, zaradi česar so še manj prepričani o možnostih za rast prihodkov v letošnjem letu. »Negotovost je prisotna na vseh področjih gospodarstva in je posledica napetosti v mednarodni trgovini, razburkanega dogajanja na političnih parketih, krepitve protekcionizma, koronavirusa, terorizma, kibernetskih napadov in povečane regulacije,« je na predstavitvi rezultatov raziskave, ki je septembra in oktobra lani Sloveniji potekala drugič, na globalni ravni pa že triindvajsetič, poudarila vodja oddelka pravnega svetovanja PwC v Sloveniji mag. Sanja Savič.

Rast prihodkov pod vprašajem

Na globalni ravni 1581 anketiranih direktorjev iz 83 držav pričakuje, da se bo svetovna gospodarska rast v naslednjih dvanajstih mesecih poslabšala. Če je v raziskavi za leto 2019 tako menilo 29 odstotkov vprašanih, za letos tako meni že rekordnih 53 odstotkov, kar je največja porast pesimizma po letu 2012. V primerjavi s preteklimi leti je bistveno manj tudi tistih direktorjev, ki menijo, da se bo gospodarska rast izboljšala – ta delež je po podatkih letošnje raziskave upadel z 42 na le 22 odstotkov. Zanimivo je, da je prav pri tem vprašanju med anketiranimi slovenskimi direktorji zaznati kanček optimizma. Če jih je v lanski raziskavi le 13 odstotkov menilo, da se bo svetovna gospodarska rast v naslednjih dvanajstih mesecih izboljšala, jih je tokrat tako odgovorilo 18 odstotkov.

Le tretjina direktorjev je trdno prepričanih, da bo njihova družba ustvarila rast prihodkov v tem letu, 24 odstotkov pa jih meni, da jim bo to uspelo v naslednjih treh letih. Tako direktorji na globalni ravni kot slovenski direktorji računajo na rast z ustvarjanjem novih strateških zavezništev in podarjajo, da imajo jasno vizijo, kako ustvariti dodano vrednost za svoje stranke. Med strategijami, s katerimi bodo v tem in naslednjih letih kljub naraščajoči negotovosti poskušali doseči rast svojih podjetij, dobri dve tretjini anketiranih slovenskih direktorjev tudi letos na prvo mesto uvrščata organsko rast in operativno učinkovitost, pri čemer jih bodo ovirali negotova gospodarska rast ter povečana davčna obremenitev pa tudi manjše možnosti za lansiranje novih izdelkov ali storitev.

Želijo si stabilno in predvidljivo poslovno okolje

Negotovo okolje pa lahko vseeno ustvari tudi nove priložnosti za uspeh, dodaja Sanja Savič. »Kot je razvidno iz raziskave, bodo imele več možnosti za uspeh tiste organizacije, ki bodo dovolj prožne in bodo razvile konkurenčno prednost na področjih varovanja podatkov, izpopolnjevanja veščin zaposlenih in trajnostnega razvoja.« Hitre tehnološke spremembe in razpoložljivost ključnih kadrov lahko ogrozijo rast podjetij, zato se tudi slovenski direktorji zavedajo, da digitalno izpopolnjevanje zaposlenih ni več vprašanje, temveč nuja, pri čemer kot dva največja izziva izpostavljajo, kako spodbuditi zaposlene k učenju in prenosu znanja v prakso ter pomanjkanje sredstev za usposabljanje.