Zlata nit, ki jo Dnevnikova ekipa skupaj s partnerji tke že trinajsto leto, je projekt nacionalnega pomena. Slovenija je prva država na svetu, ki se je odločila meriti kakovost odnosov. In prva, ki je z raziskavo odkrila in svetu predstavila, da odnosi vplivajo na višjo donosnost in dodano vrednost. A ne le prva, Zlata nit je tudi ena največjih raziskav v tem delu Evrope. Vanjo je vključenih več kot 90.000 zaposlenih. V nasprotju s primerljivimi raziskavami Zlata nit ne meri le zadovoljstva zaposlenih, pač pa v središče merjenja postavlja odnos med zaposlenim in organizacijo. Podatki namreč kažejo, da kakovostni odnosi neposredno vplivajo na uspešnost podjetja. Vsak odnos, naj bo osebni ali poslovni, občasno potrebuje preverjanje kakovosti. Le tako lahko dobre prakse ohranimo, tiste nekoliko slabše pa izboljšamo.

Danes objavljamo abecedni seznam podjetij in organizacij, ki so se odločili za ta dragocen vpogled v svoje delo in sodelujejo v izboru za najboljšega zaposlovalca leta 2019. Seznam podaljšuje leta 2017 pridruženi natečaj SPP – Z leti še vedno zavzeti, ki nastaja v sodelovanju s projektom ASI, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Kot vemo, se pričakovana življenjska doba daljša – vsakih 24 ur za 6 ur. To pomeni, da so starejši izjemno pomemben adut. Kako inovativna in čuječa so pri tem slovenska podjetja, razkriva natečaj SPP – Z leti še vedno zavzeti. Osvetljuje podjetja, ki prepoznavajo potencial starejših zaposlenih in jim omogočajo ugodne pogoje dela, zaradi katerih ne zapuščajo delovnih mest ob prvem izpolnjenem kriteriju za upokojitev. »Za pridobitev priznanja mora podjetje izpolnjevati štiri pogoje: da ima vsaj 15 odstotkov zaposlenih, starejših od 45 let; da izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih; pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni zaposlenih ne izkazuje bistvenih odstopanj od drugih starostnih skupin; razviden mora biti napredek skozi leta, hkrati pa mora podjetje izkazovati poslovno uspešnost,« pojasnjuje Edita Krajnović. Središče natečaja na podlagi raziskovalnih ugotovitev je odnos do starejših sodelavcev in njihovega prispevka k rasti in razvoju podjetja. Lani so posebna priznanja prejela podjetja Danfoss Trata, Mikro+Polo in Zeus, davki in računovodstvo.

Del Zlate niti so tudi priznanja zlata praksa, ki uresničujejo poslanstvo projekta: predstavljati slovenska podjetja 21. stoletja, ki so zgled in navdih uspešnega, učinkovitega ter ustvarjalnega razvoja zaposlenih in organizacije. Lani je priznanje dobila družba Iskratel za projekt poVEZovalne kulture VEZ: Vodenje. Energija. Zaupanje. Prijave za natečaj Zlata praksa zbiramo še do 29. februarja.

Največ je malih in srednje velikih podjetij

Podjetja se potegujejo za naziv najboljšega zaposlovalca v treh kategorijah: mala, srednje velika in velika podjetja. Tudi tokrat je med prijavljenimi največ malih podjetij (do 50 zaposlenih), in sicer 33, srednje velikih (do 250 zaposlenih) je 29 in devet velikih. Takšna struktura prijav je zrcalo strukture slovenskega gospodarstva, v katerem močno prevladujejo prav mala in srednje velika podjetja. Razveseljuje tudi, da je med prijavljenimi 13 novincev, medtem ko štiri podjetja v izboru Zlata nit sodelujejo vseh 13 let, in sicer so to BDO Revizija, Četrta pot, Elvez in Mimovrste. Na uvrstitev podjetij med sedem finalistov v svoji kategoriji bo vplivalo povprečje rezultatov vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uspešnosti (20 odstotkov), merjene z indeksom uspešnosti BSX Bisnode. Finaliste bomo na straneh rubrike Zaposlitve in kariera razkrili prihodnji petek, 14. februarja.

Kako merimo »neizmerljivo«?

Vprašalnik za zaposlene, ki je osrčje Zlate niti, sestavlja 44 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, to pa so: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, vodenje, komuniciranje in sodelovanje, podjetnost in inovativnost, delovna obremenitev, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih. »Prilagoditve vprašalnika so sledile ugotovitvam analitike Zlate niti o dinamiki osebne rasti in razvoja zaposlenih, ki je pokazala, da v slovenskih podjetjih osebni razvoj pade pod povprečje že pri 41 letih,« poudarja vodja metodologije Edita Krajnović.

Vsako sodelujoče podjetje na podlagi odgovorov zaposlenih prejme osnovno in razširjeno poročilo. Izkušnje kažejo, da poročila delujejo kot nekakšen »rentgen« odnosov, ki v številkah ponudi orodje za izvedbo potrebnih ukrepov, ki dajo pospešek spremembam ter razvoju in zavzetosti zaposlenih. Analiza podjetje osvetli v primerjavi s podjetji sorodne velikosti (benchmarking), predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi skupinami zaposlenih (starejši, mlajši; vodstvo, zaposleni). V središču ukrepov je utrjevanje kakovosti odnosov, temelječe na zavedanju, da moč povezanosti in skupnega delovanja vselej nosi naboj zmagovalnega. Zlasti dandanes, ko svet postaja vse manjši, si brez sinergije uspeha ni več mogoče zamisliti. V okolju, kjer dodano vrednost porajata ustvarjalnost in inovativnost, organiziranost ne temelji več na funkcijah in procesih, temveč na odnosih. V tem, kar želimo narediti, smo vedno bolj soodvisni.

S finalisti raziskovalna ekipa nato opravi intervjuje o voditeljstvu in organizacijski kulturi, sodelujoče podjetje izpolni tudi vprašalnik o sodobnem voditeljstvu. »Razprava izborne komisije prinese končno odločitev, katero podjetje si je v svoji kategoriji prislužilo naziv zaposlovalca leta,« pojasnjuje postopek izbora najboljših zaposlovalcev Edita Krajnović.

Finaliste bomo podrobneje predstavljali med 14. februarjem in 20. marcem v petkovih izdajah častnika Dnevnik, zaključni izbor najboljših zaposlovalcev pa bo v Lutkovnem gledališču potekal v četrtek, 26. marca. Dobrodošli v družbo podjetij, ki skrbijo za ljudi. Ker ti ustvarjajo uspeh.