Danes je v združenju skoraj 1200 članov srednjega in najvišjega menedžmenta ter številni podjetniki; prihodki njihovih podjetij predstavljajo tretjino prihodkov slovenskega gospodarstva. Združenje ob tem združuje kar pet različnih generacij, saj je najstarejši član rojen leta 1937, najmlajši pa 1993.

Dobri rezultati in skrb za razvoj človeškega kapitala

»Dobri rezultati na pravi način« je slogan Združenja Manager in hkrati tudi najpomembnejše sporočilo ob praznovanju 30. obletnice delovanja. Slogan kot osnovno vodilo združenja povzema bistvo dela menedžerja danes. Dejstvo je, da je menedžment v treh desetletjih tako v svetu kot v Sloveniji šel skozi obdobja velikih sprememb. Temeljno poslanstvo menedžerja sicer ostaja ustvarjati dobre poslovne rezultate, zagotavljati rast in razvoj podjetja, a na drugi strani mora skrbeti za razvoj človeškega kapitala, zavzetost in opolnomočenost zaposlenih. V času ekonomije znanja in hitrega razvoja tehnologije je boj za dobre kadre, ki to znanje prinašajo, toliko večji. Odnosi na delovnem mestu, smisel dela in možnost razvoja posameznika postajajo vedno bolj pomemben jeziček na tehtnici, ko se talenti odločajo za delodajalca.

»Menedžerji in podjetniki morajo danes znati ustvariti organizacijo odgovornih, zavzetih in opolnomočenih posameznikov, ki znajo razmišljati strateško in delati avtonomno. Le tako lahko dosegamo višjo produktivnost, pri kateri zaostajamo 20 odstotkov za evropskim povprečjem, ustvarjamo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in posledično višjimi plačami. Na drugi strani pa moramo čim več nižjih in slabše plačanih prepustiti avtomatizaciji in robotizaciji, ljudi pa prekvalificirati za boljša delovna mesta,« izpostavlja Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager. Po raziskavi The McKinsey Global Institute se bo namreč do leta 2030 do 375 milijonov ljudi po vsem svetu moralo naučiti novega poklica.

Vrednote naj se kažejo v dejanjih in večji blaginji

Slovenija potrebuje čim več sposobnih menedžerjev, ki delujejo v skladu z etičnimi načeli. Obdobje zadnje ekonomske krize, ki ga je zaznamovalo nekaj izjemno slabih praks izkoriščanja pozicije moči posameznikov, se v naši družbi ne sme ponoviti. Združenje Manager si zato z izobraževanji, prenosi dobrih praks, izpostavljanjem zgledov in ozaveščanjem o temeljnih etičnih načelih prizadeva, da bi sporočila prejel in razumel čim širši krog menedžerjev in podjetnikov.

Ambicija rasti in razvoja, predvsem v pametna podjetja, pred lastnike in menedžerje postavlja številne nove izzive, kot sta rast produktivnosti in dodane vrednosti. Prav povečanje produktivnosti – znati z enakimi sredstvi ustvariti več in ne delati dlje in še bolj intenzivno – ter demografski izzivi, predvsem razpoložljivost delovne sile in njena ustrezna struktura, bodo ključni vzvodi konkurenčnosti in s tem povečevanja gospodarske rasti. Zato je Združenje Manager na januarskem srečanju predlagalo sklenitev družbenega dogovora za višje plače. »Z višjimi neto plačami bi Slovenijo ne le približali najrazvitejšim državam, ampak bi tudi preprečili nadaljnje odhajanje najboljših kadrov in privabili nazaj tiste, ki so že odšli,« v letu pomembnega jubileja poudarja Aleksander Zalaznik, predsednik Združenja Manager.