Subotić-Levaničeva je nasledila Lovra Peterlina, direktorja A1 Slovenija, ki je sekcijo vodil tri leta. V svojem programu je izpostavila štiri smernice delovanja: ljudi, blaginjo, planet in poslanstvo. »Smer je trajnostna. V ospredje bomo postavili okoljsko, družbeno in finančno odgovornost. Štirideset odstotkov milenijcev namreč verjame, da bi moralo biti izboljšanje družbe, v kateri živimo, cilj poslovanja podjetij. Poslanstvo, ne le dobiček, bo postalo nova norma. To pomeni, da moramo biti nosilci sprememb na bolje. Čas je za akcijo,« je pozvala nova predsednica sekcije.

Slediti ciljem trajnostnega razvoja

»Osebna odgovornost nas menedžerjev je, da s svojimi odločitvami prispevamo k trajnostni prihodnosti,« je poudarila Tanja Subotić Levanič. »Imamo možnost in sposobnost, da se med seboj učinkovito povežemo, najprej v okviru Združenja Manager in nato s širšim, tudi mednarodnim okoljem, ter ustvarimo mrežo trajnostnih poslovnih praks. Tako, da prepoznamo in kot vidne zglede dobrih praks spodbudimo trajnostne, krožne poslovne modele, ki so v številnih podjetjih že uveljavljeni, da povežemo dobre prakse, njihove nosilce in znanje s področja trajnosti in krožnega gospodarstva v okviru enovite platforme ter pri vsem, kar počnemo, sledimo ciljem trajnostnega razvoja. Te moramo postaviti kot merilo, s pomočjo katerega vrednotimo smer našega delovanja in nagrajevanja.«

Skupnost aktivnih in vidnih mladih menedžerjev

Dosedanji predsednik sekcije Lovro Peterlin je ob predaji predsedovanja poudaril, da mu je z ekipo uspelo uresničiti poslanstvo, ki so si ga zastavili. Aktivirali so mlade, saj je kar 55 odstotkov članov, ki se včlanijo v Združenje Manager, mlajših od 44 let. »V mojem mandatu smo si v sekciji postavili kar nekaj ambicioznih ciljev. Zasledovali smo jih skozi poslanstvo, da je aktivnost tudi valuta. To pomeni, da nam ni pomembno samo število članov, ampak je za dober, delujoč ekosistem pomembna tudi njihova aktivnost. Sprostili smo način dela, da se člani dobro počutijo, da uživajo in od skupnosti čim več dobijo. Trudili smo se, da čim več mladih menedžerjev postavimo na slovenski menedžerski piedestal in jih naredimo vidnejše,« je poudaril Peterlin.