Združenje Manager s priznanjem mladi menedžer na zemljevid slovenskega menedžmenta postavlja mlade, uspešne, perspektivne in prodorne menedžerje, ki so že na začetkih svoje vodstvene poti prepoznani po odličnosti vodenja. O prejemniku priznanja, ki se podeljuje od leta 1999, odločajo člani komisije (njihovi glasovi predstavljajo 70 odstotkov vrednosti končne uvrstitve), udeleženci januarskega srečanja (20 odstotkov) in širša javnost (10 odstotkov). Mladi menedžer leta bo priznanje prejel konec januarja na januarskem srečanju Združenja Manager.

Žiga Hieng, predsednik uprave Salusa

Žiga Hieng je od januarja 2018 predsednik uprave Salusa. Pred tem je bil svetovalec uprave in direktor Tosame. Med svoje največje uspehe uvršča rast in razvoj Skupine Salus, prevzem Skupine Sanolabor in prestrukturiranje prezadolžene Tosame. Hieng pravi, da so pri uspehu podjetja najpomembnejši zaposleni, fleksibilnost in zaupanje, pri vodenju pa je ključno spoznanje, da dosežkov ne moreš ustvariti sam, ampak za to potrebuješ odlično ekipo sodelavcev.

Janez Kranjc, izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice

Janez Kranjc je decembra 2015 prevzel funkcijo izvršnega direktorja Prve osebne zavarovalnice, pred tem pa je bil štiri leta namestnik predsednika uprave. V svoji karieri je najbolj ponosen na oblikovanje odličnih ekip sodelavcev in uspešen vstop na trg zdravstvenih zavarovanj. Kranjc poudarja, da so ključen dejavnik uspeha kompetentni, odgovorni in zavzeti sodelavci, za dobrega vodjo pa je po njegovem mnenju najpomembnejša jasno izdelana vizija.

Blaž Strle, direktor družbe BE-terna

Blaž Strle je od novembra 2018 direktor družbe BE-terna, kjer vodi 131 zaposlenih, pred tem pa je v podjetju več kot štiri leta vodil oddelek upravljanja odnosov s strankami. Ponosen je, da so trenutno kljub covidu-19 nad poslovnimi načrti, da so bistveno povečali dobičkonosnost iz naslova lastnih storitev – kar so si leta 2018 zadali kot strateški cilj – ter da so vse našteto dosegli ob večjem vlaganju v zaposlene in inovacije.

Več informacij o izboru in preteklih zmagovalcih najdete tukaj.