Na ministrstvu za kulturo so danes potrdili, da je minister Zoran Poznič podpisal odločbo o predčasni razrešitvi direktorice Slovenske filharmonije (SF) Marjetice Mahne. Kot pravijo, se je »začel postopek predčasne razrešitve direktorice. V izjasnitev smo ji poslali seznanitev z razlogi za njeno morebitno razrešitev. Ker je postopek v teku, dodatnih komentarjev ne moremo podati.«

V javnosti sicer že kroži odločba ministrstva. Prvi navedeni razlog za razrešitev je, da sta svet zavoda in strokovni svet SF direktorici zaradi večkratnega oziroma dlje trajajočega neustreznega komuniciranja z javnostjo in posledično povzročanja škode ugledu SF izkazala nezaupnico in jo pozvala k takojšnjemu odstopu.

Drugi razlogi, ki jih navajajo na ministrstvu, so še kršenje sklepa o ustanovitvi SF in zakona o delovnih razmerjih, saj naj bi sklepala pogodbe o sodelovanju za delo, ki sodi v redno dejavnost SF, kršila naj bi zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik), saj naj bi z zaposlenimi javnimi uslužbenci sklepala pogodbe civilnega prava in podjemne pogodbe za dela v redni dejavnosti SF. Kršila naj bi tudi zakon o upravnem postopku in sklep o ustanovitvi SF, saj naj bi dopustila, da je druga oseba v imenu SF izdajala odločbe.

Poslujejo pozitivno ali ne?

Razrešili naj bi jo tudi zato, ker ni v postavljenem roku in v celoti izvedla vseh popravljalnih ukrepov, ki naj bi ji jih naložila revizija, in ker naj bi kupila »osnovna sredstva zavoda«, ki niso vključena v načrt nabave osnovnih sredstev. Na ministrstvu še pravijo, da je v prvi polovici letošnjega leta primanjkljaj javne ustanove znašal 105.000 evrov, v SF pa trdijo, da že nekaj časa poslujejo pozitivno; plus naj bi znašal 90.000 evrov.

Marjetica Mahne je danes ministrov poskus razrešitve komentirala takole: »O razrešitvi ne vem ničesar, so me pa zjutraj začudeni sodelavci opozorili na članek na enem od portalov, ki je o tem poročal. To, kar sem prebrala, so čiste laži.« Znano je, da se minister Poznič že od svojega prihoda na ministrstvo trudi, da bi razrešil direktorico SF.