Minister za kulturo Zoran Poznič ji je odločbo, v kateri jo je seznanil s predčasno razrešitvijo s položaja, poslal konec decembra, pred sprejemom sklepa o razrešitvi pa mora po ustanovitvenem aktu zavoda pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta ter direktorici dati možnost, da se o razlogih izjavi v roku 30 dni.

Marjetica Mahne je odgovor ministrstvu poslala v tem tednu in v njem zavrnila stališče, da še niso izvedeni vsi ukrepi iz revizije za odpravo nepravilnosti prejšnjega vodstva. Po njenih besedah so v dobrem letu izvedli praktično vse od 39 skupin ukrepov in odpravili vse nepravilnosti, ki so predstavljale tveganje: "Urejeno je finančno poslovanje, avdicije, plačilo povečanega obsega dela glasbenikov in pevcev, register osnovnih sredstev, upravljanje z državnim premoženjem. Imamo popoln nadzor nad porabo javnega denarja."

Med razlogi za razrešitev so na ministrstvu navedli tudi, da naj bi sklepala pogodbe o sodelovanju za delo, ki sodi v redno dejavnost SF, da naj bi dopustila, da je druga oseba v imenu SF izdajala odločbe, ter kupovala opremo brez soglasja sveta zavoda.

»Vse očitke sem zavrnila kot neresnične, nedokazane in pavšalne«

Marjetica Mahne odgovarja, da so pogodbe civilnega prava legalne in so bistveno pripomogle k racionalnosti in gospodarnosti poslovanja tam, kjer zaposlitve niso smiselne, gospodarne ali mogoče. Odločbe je podpisoval pomočnik z njenim polnim pooblastilom, vendar ne s pisnim pooblastilom, ker to po njenih besedah ni potrebno, z nabavo opreme pa je bil svet seznanjen in jo je v letnem poročilu tudi potrdil.

"Vse očitke sem zavrnila kot neresnične, nedokazane in pavšalne. Nobeno od očitanih ravnanj ni bilo v škodo SF, ampak odraža gospodarnost in racionalno poslovanje," je za STA povedala direktorica. Prepričana je, da očitane postopkovne pomanjkljivosti ne dajejo pravne podlage za njeno razrešitev.

Proces njenega razreševanja se je začel lani spomladi. Po njenih besedah so ga začeli uradniki ministrstva na zahtevo odvetnika, ki brani dolgoletne protipravne privilegije nekdanje pevke v Zboru SF, za kar ima tudi pisni dokaz.

"Ministrstvo se je, namesto da bi terjalo pojasnila, postavilo proti interesu filharmonije. Po tajnem sestanku treh članov sveta v kabinetu ministra - Borisa Renerja, Igorja Teršarja in Mojce Menart - je nenadoma 'izbruhnila' velika izguba in poziv, da odstopim. Ko so morali priznati, da izgube ni, pa je bilo treba najti nekaj drugega," je povedala Marjetica Mahne.

"Vse dosežke, kot je ponoven dvig prodaje abonmajev po več letih padanja, so sistematično ignorirali, za pomoč Teršarju, ki je skrbnik filharmonije, a namesto za filharmonijo 'skrbi' za nenamensko odtekanje njenega denarja za urejanje zasebnega arhiva, pa so v ministrovem kabinetu angažirali še eno uradnico, ki se je ukvarjala samo z iskanjem razlogov za razrešitev," je še dodala.

Po možnosti "častnega odhoda", ki ji jo je ponudil Poznič, so ji zaposleni izrekli večinsko podporo. Svet in strokovni svet SF pa sta ji nato novembra izrekla nezaupnico in jo pozvala k takojšnjemu odstopu, med drugim tudi zaradi onemogočanja dela umetniškega vodje in pomočnika za orkester Klemna Hvale, proti kateremu je sprožila razrešitev.

Preberite še: Slovenska filharmonija: direktorica ostaja moteča