K omenjeni rasti indeksa SBITOP so najbolj prispevale Krkine delnice, ki so v zadnjem mesecu pridobile 12,6 odstotka. Krkinim delnicam so po donosu sledile delnice Zavarovalne skupine Sava (nekoč Sava Re) z rastjo v višini 5,3 odstotka, delnice Zavarovalnice Triglav, ki so pridobile 3,8 odstotka, ter delnice Cinkarne Celje in NLB, ki so pridobile po 3,3 odstotka. Delnice Petrola so v tem obdobju pridobile 2,2 odstotka. Krkina delnica je tako v zadnjem letu dni brez upoštevanja izplačil dividend zrasla za 27 odstotkov. Razlogi za rast teh delnic v zadnjem letu izvirajo iz dobrega poslovanja, saj je novomeški farmacevt v vseh treh letošnjih kvartalih v medletni primerjavi povišal prodajo za 12 ali več odstotkov. Krki je v letošnjem devetmesečju uspelo ustvariti 171,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 42 odstotkov več kot v lanskem letu. V Skupini za leto 2019 pričakujejo prodajo v višini 1,43 milijarde evrov, kar glede na lansko leto pomeni 7-odstotno povišanje rasti. Predvidevajo, da bo letošnji dobiček znašal dobrih 200 milijonov evrov.

Glede na 9-mesečni poslovni izid lahko sklepamo, da gre pri pričakovani ravni prodaje v tem letu za dokaj konzervativno oceno. Za prihodnje leto ocenjujejo prihodke v višini 1,52 milijarde evrov in dobiček v višini 210 milijonov evrov. Za obdobje 2020–2024 Krka predvideva povprečno letno rast prodaje po količini ali vrednosti v višini najmanj 5 odstotkov.

Poleg dobrega poslovanja podjetij k rastem domačih delniških tečajev krepko prispevajo okolje nizkih oziroma nižajočih se obrestnih mer in danes že nekoliko dragi tuji trgi. To je dober čas za vlaganje v relativno varnejša in donosna slovenska »blu-chip« podjetja z močnim tržnim položajem. Lahko pričakujemo, da bo Evropska centralna banka prihodnje leto še dodatno znižala depozitno mero z -0,5 na -0,6 odstotka in okrepila program odkupa obveznic, saj je inflacija v evrskem območju v letošnjem tretjem četrtletju znašala 1,1 odstotka, rast BDP pa ne dobiva več take podpore s strani rasti izvoza, kot smo je bili vajeni v zadnjih letih.

Nadaljevanje stimulativnih politik v evrskem območju še dodatno povišuje likvidnost na kapitalskih trgih; globalni vlagatelji bodo iskali naložbe, kot je delnica Krke, saj gre za dobičkonosno in praktično nezadolženo podjetje, s predvidenimi rastočimi prihodki, ki je glede na konkurenco še vedno podcenjeno. Poleg Krkinih delnic pa bodo tako za domače kakor za tuje vlagatelje z nadaljevanjem višjih stopenj likvidnosti zanimiva še ostala podjetja, kot so Petrol, NLB, Zavarovalnica Triglav, Cinkarna Celje in Zavarovalna skupina Sava.