Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Zasip, ki deluje v občini Bled, so od leta 1981, ko so ga pristojni predali namenu, uporabljali gasilski dom v domači vasi. Vse do tega meseca, ko jih je gradbena inšpektorica obiskala in odredila, da je treba dom zapreti, saj le-ta nima uporabnega dovoljenja, pravi poveljnik PGD Zasip Janez Ulčar. »Nad takšno odločitvijo smo bili popolnoma šokirani,« priznava Ulčar in dodaja, da so se gasilci takoj vprašali, kaj to pravzaprav pomeni za njihovo delovanje. »Vsi nas sprašujejo, ali bomo šli pogasit požar, če se bo zgodil v naši okolici. Gasilci vedno pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč. Vendar za našo dejavnost seveda potrebujemo gasilski dom,« pravi.

Gasilci bi radi stvari čim prej uredili

V PGD Zasip niso vedeli, da uporabno dovoljenje potrebujejo, a ga nimajo, saj je zdajšnja generacija gasilcev po Ulčarjevih besedah le naslednica tistih, ki so dom leta 1981 zgradili. »Začeli smo postopke za pridobivanje uporabnega dovoljenja,« pravi poveljnik društva, ki je skupaj s predsednikom društva Primožem Korenom prepričan, da so ukrepi inšpekcije popolnoma neživljenjski – postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja je običajno dolg.

Na Občini Bled so pojasnili, da občina ni lastnica objekta, prav tako so presenečeni nad odločitvijo inšpektorice, da dom kar zapre. »Občina PGD Zasip ponuja pravno in ostalo pomoč, ki jo lahko. Gasilski dom Zasip ima veljavno gradbeno dovoljenje in vso potrebno gradbeno dokumentacijo,« poudarja Romana Purkart, predstavnica Bleda za odnose z javnostmi.

Inšpekcija: Gasilski domovi ne sodijo med izjeme

»Inšpekcijski pregled v omenjeni zadevi je bil opravljen v okviru akcije Nadzor nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi – 2019,« so nam pojasnili na inšpektoratu za okolje in prostor, ki deluje pod okriljem ministrstva za okolje in prostor in v okviru katerega deluje gradbena inšpekcija. Zaradi manjkajočega uporabnega dovoljenja je gradbena inšpektorica IRSOP OE Kranj najprej pozvala investitorja, naj pri UE Radovljica pridobi dovoljenje za objekt daljšega obstoja in s tem uporabno dovoljenje, vendar je investitor odgovoril, da je pri UE Radovljica želel vložiti zahtevo za legalizacijo po 117. členu GZ, a je bil zavrnjen. Na UE Radovljica smo izvedeli, da investitor zahteve za legalizacijo še ni vložil, zato o tem upravna enota tudi ni odločala. Jasnega odgovora na vprašanje vpletenim, zakaj je investitor želel vložiti zahtevo za legalizacijo objekta, če naj bi bil ta zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem, nismo dobili.

»Gradbena inšpektorica je v nadaljevanju postopka izdala odločbo, s katero je odredila prepoved uporabe objekta do pridobitve uporabnega dovoljenja,« pojasnjujejo na inšpektoratu.

Gradbeni zakon namreč določa, da je za začetek uporabe objekta, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, treba imeti uporabno dovoljenje, razen za nezahteven objekt. Gasilski domovi pri tem ne sodijo med izjeme. Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja vloži investitor po dokončanju gradnje. Kdaj se bodo gasilci lahko vrnili v dom in opravljali svoje naloge, je odvisno od tega, kako dolgo bo trajalo pridobivanje uporabnega dovoljenja na radovljiški upravni enoti. Če prepovedi uporabe ne bodo upoštevali, si lahko nakopljejo denarne kazni, dodajajo. Medtem krajani, kot zagotavljajo gasilci, ne bodo ogroženi, saj jim bodo s svojimi vozili še vedno lahko pomagali, za sestanke in druge dejavnosti pa se bodo dogovarjali za gostovanja drugod. Dokumentacijo za vložitev zahteve za uporabno dovoljenje že pripravljajo.