V normativnem delu kolektivne pogodbe naj bi za gasilce uredili pravice in pogoje iz delovnega razmerja, upoštevaje posebnosti v dejavnosti.

Kot je vlada zapisala v danes sprejeta izhodišča, pri tem ne gre za širitev pravic. Predmet pogajanj tudi niso plače, povračila stroškov, drugi prejemki iz delovnega razmerja, merila za določanje delovne uspešnosti, karierni sistem in podobno, ki se urejajo enotno za cel javni sektor oz. so del pogajanj v sklopu skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Normativni del kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva naj tako ne bi povzročal dodatnih finančnih učinkov. V pogajalskem procesu pa bi določili delovni čas, pri čemer mora organizacija in razporejanje delovnega časa upoštevati posebnosti dela v dejavnosti.

Sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc je za STA pojasnil, da imajo v dejavnosti poklicnega gasilstva tarifni del kolektivne pogodbe že več kot deset let, nima pa kolektivna pogodba normativnega dela. Celovit predlog slednjega je sindikat obrambnemu ministrstvu posredoval že v januarju, sredi februarja je sledil prvi sestanek na to temo, od takrat pa čakajo na protipredlog.

Na to so vladno stran opozorili na nedavnih pogajanjih, ki potekajo z vsemi sindikati javnega sektorja. Švarc je pri tem spomnil, da so se z dogovorom, ki ga je vlada s sindikati javnega sektorja sklenila pred letom dni, obvezali k pogajanjem o normativnih delih kolektivnih pogodb za vse dejavnosti, ki tega normativnega dela nimajo. Kot datum, do katerega bi ta pogajanja končali, pa so predvideli letošnji 30. september.

Ker normativnega dela nimajo, so pri teh vprašanjih po Švarčevih besedah sedaj razlike med poklicnimi enotami.

Vlade je sicer danes svojo pogajalsko skupino že pooblastila za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva.