»Razmere na slovenskem trgu dela so ugodne, povpraševanje po delavcih je veliko, razmeroma veliko pa je tudi neskladje med ponudbo domače delovne sile in tistim, kar iščejo delodajalci,« je v uvodnem nagovoru izpostavila generalna direktorica zavoda za zaposlovanje Mavricija Batič. Gospodarstvo je zato začelo delovno silo intenzivno iskati v tujini.

Info točka za tujce, ki sicer deluje že dva meseca, je komunikacijski kanal, ki je na voljo tujim delavcem in delodajalcem, pa tudi ostali širši javnosti, ki potrebuje informacije, svetovanje in administrativno pomoč pri urejanju dokumentacije na področjih zaposlovanja in dela, svetovanje o novostih s področja zakonodaje pri zaposlovanju tujcev ter informiranje o pravicah pri delu, socialnem in zdravstvenem varstvu v Sloveniji.

Nova točka bo za razliko od tiste, ki smo jo v Sloveniji imeli med letoma 2009 in 2015, usmerjena tudi v predintegracijske ukrepe in aktivnosti v državah izvora, BiH in Srbiji, s katerima ima Slovenija sklenjena sporazuma o zaposlovanju delavcev, je poudarila Batičeva. Zavod je v tej luči že septembra izvedel dva sejma v Srbiji, ki sta bila »obiskana in učinkovita«, naslednje leto pa načrtuje še več tovrstnih aktivnosti.

Generalna direktorica zavoda je izpostavila še, da bo Info točka kandidatom za zaposlitev v Sloveniji nudila tudi jezikovno izobraževanje.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Klampferjeva je v nadaljevanju izrazila zadovoljstvo, da so tujci v Sloveniji dobili prostor, na katerem bodo dobili vse informacije o storitvah zavoda ter vse informacije in odgovore na vprašanja glede njihovega dela.

»Dejstvo je, da so informacije moč - moč, ki dobro informiranemu posamezniku lahko pomaga premagovati različne ovire. In da sta prav neznanje, neobveščenost o možnostih in pravicah, ki jih tuji delavci imajo, velikokrat v preteklosti botrovala kršenju njihovih pravic in jim otežila delo in bivanje v Sloveniji,« je poudarila. Pomanjkanje osnovnih informacij je po njenih besedah pogosto največja ovira, s katero se spopadajo tuji delavci na poti do kakovostnega načina življenja.

»Vsi delavci imajo v Sloveniji enake pravice, za vsakega delavca se moramo potruditi, predvsem pa moramo ohranjati njihovo dostojanstvo. Z vzpostavitvijo Info točke začenjamo konkretne aktivnosti za aktivno preprečevanje izkoriščanja delavcev migrantov, diskriminacije in morebitne brezposelnosti po poteku veljavnosti delovnega dovoljenja,« je poudarila Klampferjeva.

S tem projektom se omogoča dostop delodajalcem do trgov dela, jezikovno izobraževanje kandidatom, ki se bodo zaposlili v Sloveniji, »s tem pa omogočamo nadaljnji razvoj gospodarskih aktivnosti uspešnim podjetjem«. »Menim, da gre za pomembno pridobitev tako za delavce migrante, za delodajalce in tudi za državo,« je sklenila ministrica.

Vzpostavitev Info točke sta v svojih nagovorih pozdravila tudi veleposlanika Srbije in BiH Zorana Vlatković in Milorad Živković.

Sladjana Zarić, ki je zaposlena na Info točki, pa je pojasnila, da so od odprtja 1. septembra delodajalcem in delavcem migrantom podali že 1600 odgovorov. Da bi bilo informiranje čim boljše, bo poskrbela posebna spletna stran, ki bo na voljo v šestih jezikih. Skrbijo tudi za informiranje prek brošur, do konca leta pa naj bi bil pripravljen mini slovar slovenskega jezika.