Kostak naj bi sicer po prvotni napovedi odvoz odpadkov, ki so na odlagališču v Zalogu ostali po požaru pred dvema letoma, končal do konca oktobra, a se je zavleklo pri izvoznem dovoljenju za pošiljke odpadkov v Avstrijo.

To je Kostak uspel dobiti 30. septembra, kar je vsaj mesec kasneje od pričakovanega datuma, pogodbeni rok za končanje javnega naročila pa se je tako premakni na 30. december, so pojasnili.

Kot so sporočili iz družbe, bodo zaradi zamud pri pridobivanju izvoznega dovoljenja sanacijo odlagališča končali nekoliko kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, vendar v skladu s pogodbenim rokom. Predmet pogodbe z ministrstvom za okolje in prostor so odpadki, ki so mešanica materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, so še sporočili iz Kostaka.

Pogodbena vrednost omenjenega dela sicer brez davka znaša nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Po Kostakovih podatkih gre za približno 7500 ton delno obdelanih nenevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru. V manjši meri oz. manj kot desetini pa za nenevarno industrijsko plastiko, ki je bila prav tako ožgana. Odpadki so deloma v balah, deloma razsuti.

Vse odpadke bodo predelali na objektih za energetsko obdelavo odpadkov. Sodelujejo z več podizvajalci, njihov največji podizvajalec je sežigalnica v Avstriji, so še dodali.

Po podatkih ministrstva za okolje so odpadki, ki jih mora kot izbrani izvajalec odstraniti Kostak, deloma v kupih v razsutem stanju, deloma v balah, nekateri so deloma ožgani. Gre za gorljive materiale iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov.

Kostak mora s pogorišča odstraniti vse odpadke in jih v obdelavo oddati v obrat za obdelavo in vmesno predobdelavo, saj so odpadki iz družbe Ekosistemi glede na izdelano oceno primerni za energetsko izrabo po predobdelavi, so še zapisali na ministrstvu.

Direktor Kostakovega sektorja za ravnanje s surovinami Primož Gabrič je ob začetku odvoza odpadkov dejal, da bosta te ob Kostaku prevzela še podizvajalca oz. podjetji Surovina in Saubermachen Slovenija.

Ta podjetja jih bodo tudi obdelala in krajši čas skladiščila. Manjši del jih bodo energetsko obdelali v cementarni družbe Salonit Anhovo. Glavnino obdelanih odpadkov bodo odpeljali v avstrijsko sežigalnico, je še povedal Gabrič.

Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je sicer zagorelo 20. julija 2017. Požar so v štirih dneh pogasili. Na Policijski upravi Novo mesto so povedali, da so kot vzrok požara ugotovili samovžig.