Prebivalci Straže so spet razočarani. Skoraj dve leti po uničujočem požaru na območju družbe Ekosistemi v Zalogu še vedno leži okoli 7500 ton ožganih odpadkov. Potem ko je po dveh obiskih zdaj že bivšega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna kazalo, da bo sanacija pogorišča kmalu stekla, se je prejšnji mesec voz ustavil. Izbor izvajalca za odvoz odpadkov iz Zaloga je inšpektorat za okolje in prostor prekinil, ker sta bili prejeti ponudbi »nedopustni«. Po mnenju župana občine Straža Dušana Krštinca se lahko sanacija tako spet zavleče za več mesecev.

»Še vedno velja, da bo odlagališče sanirala država, sredstva imamo rezervirana, vendar bo zdaj krajši zamik zaradi ponovitve tega razpisa,« je dejal Simon Zajc na zaslišanju pred odborom za infrastrukturo, okolje in prostor, tik preden ga je državni zbor potrdil za novega okoljskega ministra. Država ima v ta namen rezerviranih 1,6 milijona evrov; povrnitev stroškov naj bi potem terjala od povzročitelja, torej Ekosistemov.

Ministrstvo izbralo izvajalca, nato si je premislilo

Ponudbi za odvoz in predelavo sta oddala novomeški Cerod in krški Kostak, oba je inšpektorat, ki je vodil postopek, pozval k dopolnitvi ponudbe. Odzval se je Kostak in bil tudi izbran, nato pa je inšpektorat odločitev razveljavil. »Potrdila, ki jih je predložil Kostak, niso izkazovala stanja na dan roka za izdajo ponudb,« so pojasnili. Kostak je seveda vložil zahtevek za revizijo, nov postopek javnega naročila pa lahko ministrstvo oziroma inšpektorat izvede šele po pravnomočnosti zadeve. »Razlog za prekinitev razpisa se nam zdi banalen. Kako naj si potem ne mislimo, da v ozadju spet nekaj smrdi,« se je slikovito izrazil Franc Plut iz civilne iniciative Zalog - Loke.

Civilna iniciativa je zato z javnim pismom nedavno protestirala pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ga pozvala k »izpolnitvi danih obljub in nujnemu ukrepanju državnih organov za odpravo kršenja ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja«. »Vzorci izkazujejo presežene dovoljene mejne vrednosti kovin. Med njimi najbolj izstopa cink, ki dosega kritično vrednost. Območje je zaradi onesnaženja neustrezno za pridelavo rastlin ali rejo živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode,« je na skrb vzbujajoče rezultate spomnil Plut.

Da dolgoletna opozorila civilne iniciative o spornosti delovanja Ekosistemov in nezadostnem ravnanju državnih organov niso iz trte izvita, se je pokazalo ne le ob požaru, ampak tudi ob lanskih ugotovitvah upravne inšpekcije. Upravna inšpektorica Mateja Jaklič je med drugim ugotovila, da je inšpektorat za okolje in prostor že od leta 2011 prejemal pobude za uvedbo inšpekcijskega nadzora glede Ekosistemov, zlasti v zvezi z nepravilnim odlaganjem in skladiščenjem odpadkov, a je ravnal premalo odločno. Poleg tega naj bi družba obratovala v objektih brez nekaterih dovoljenj.

Disciplinski postopki, opozorilo...

Po mnenju upravne inšpektorice bi moral okoljski inšpektor že prej ukrepati v skladu s 157. členom zakona o varstvu okolja, po katerem bi moral zavezancu prepovedati opravljanje dejavnosti, dokler ta ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti. A okoljski inšpektor je prepoved izrekel šele po požaru julija 2017. Upravna inšpektorica je pri delu inšpektorjev med drugim ugotovila tudi pomanjkljive zapisnike brez fotografij, neustrezno evidentiranje dokumentov, pomanjkljive obrazložitve inšpekcijskih odločb. »Predvsem so izstopali zapisniki, v katerih inšpektor ugotavlja, da na lokaciji ni nepravilnosti oziroma so te odpravljene,« je zapisala Jakličeva. Pri delu uradnika novomeške upravne enote je med drugim ugotovila dolgotrajnost postopkov izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Gradbenemu in okoljskemu inšpektorju, tedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja direktorata za okolje ter uradniku novomeške upravne enote je tako očitala nevestno ravnanje v službi z opustitvijo dolžnih dejanj. Zato je predlagala uvedbo disciplinskih postopkov, kar se je potem tudi zgodilo. Uradnik novomeške upravne enote je dobil opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja.

Policija je medtem kot vzrok požara v Zalogu ugotovila samovžig. Na okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je lansko jesen podala ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti pa tudi ovadbo zoper uradno osebo zaradi kaznivega dejanja nevestnega dela v službi.