Ali je arhitektura sploh lahko igriva? Kaj si predstavljamo pod povezavo arhitektura in otroci? Zakaj sploh bi s tako kompleksno vedo nagovarjali najmlajše? In ali si otroci sploh želijo kaj izvedeti o pojmu arhitektura? Ali se zavedamo, da dobra arhitektura in urejen prostor spreminjata življenje na bolje?

Na ta vprašanja lahko odgovorijo v Centru arhitekture Slovenije, kjer delujejo na področju arhitekturne vzgoje in izobraževanja ter ozaveščanja o pomenu kakovostno grajenega prostora. Zavedajo se, kako močan vpliv imata prostor in arhitektura na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Zato želijo otroke čim prej uvesti v arhitekturni svet, da bi bolje razumeli prostor in znali ustrezno ravnati v svojem okolju.

Deset let igrive arhitekture

Igriva arhitektura je izobraževalni program Centra arhitekture Slovenije, ki deluje že deseto leto in so mu ob tej obletnici tudi pripravili razstavo z naslovom 10 let Igrive arhitekture. Razstava, ki bo v Galeriji Kresija na ogled vse do 6. novembra, predstavlja delovanje izobraževalnega programa o arhitekturi, prostoru in oblikovanju vse od njegovih začetkov pa do danes.

Skupina Arhitektura in otroci, ustanovljena leta 2009, katere namen je bil izobraževati naše najmlajše o pomenu in razumevanju prostora ter bogate slovenske kulturne in arhitekturne dediščine, se je leta 2013 formirala v zavod Center arhitekture Slovenije, kjer vodijo program Igriva arhitektura. V sodelovanju s kolegi arhitekti, krajinskimi arhitekti, fotografi in oblikovalci so zasnovali in vodili delavnice z izbranimi vsebinami za otroke od 5. do 12. leta starosti, ki s sodobnimi metodami učenja z izkušnjo podpirajo razvoj kritičnega in kreativnega mišljenja ter ponujajo kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih.

V desetih letih so po vsej Sloveniji izpeljali več kot 250 arhitekturnih delavnic in predavanj ter tako svoje znanje na igriv način podajali najmlajšim. Leta 2013 je bila Igriva arhitektura nagrajena s Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Izjemna podpora strokovne in laične javnosti jih je istega leta spodbudila tudi k pripravi priročnika z naslovom Igriva arhitektura, priročnik za izobraževanje o grajenem prostoru, ki je nastal v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, ministrstvom za izobraževanje in šport, zavodom za šolstvo, ministrstvom za kulturo, ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo ter agencijo SPIRIT in ga je v dar prejela vsaka slovenska osnovna šola.

Program Igriva arhitektura se ves čas razvija in širi tudi na druga sorodna področja. Z razstavami, projekti in ciljnimi delavnicami povezujejo različna področja izobraževanja za pedagoške in druge strokovne delavce. Program so razširili na tehniške in kulturne dneve za osnovne šole, ustvarjalne delavnice za vrtce ter delavnice v okviru obveznih izbirnih vsebin za srednje šole in gimnazije.

Center arhitekture Slovenije danes vodijo Barbara Viki Šubic, Špela Kuhar in Polona Filipič. Leta 2016 sta se jim pridružili tudi arhitektki Nives Čorak in Tina Gradišer. Vodje centra poudarjajo: »Znotraj centra težimo k prepletu posameznih programov in vsebin, s čimer širimo zavedanje o pomenu prostora in hkrati odpiramo nove perspektive delovanja. Zasnovale smo številne projekte, didaktične pripomočke, zloženke, brošure, organizirale dogodke, predavanja, objavljale članke, s čimer želimo najširši javnosti predstavljati svoje poslanstvo, ki presega zgolj cilje vzgojno-izobraževalnih ustanov, saj so naše vsebine vedno posredno ali neposredno vezane na pomen kakovostne arhitekture, oblikovanja, prostora in dediščine.«

Na pobudo Centra arhitekture Slovenije so leta 2012 pri založbi Didakta izdali prevod didaktičnega priročnika mednarodne mreže za arhitekturno izobraževanje otrok in mladostnikov Playce z naslovom Arhitekturni detektiv, ki spodbuja radovednost in željo po raziskovanju arhitekture in grajenega prostora ter navaja k drugačnemu pogledu na prostor, predvsem z vključevanjem vseh čutil. Izdali so tudi dva priročnika, zadnjega leta 2018 v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje z naslovom Material + roka = izkušnja, ki predstavlja pomoč za izkustveno učenje o poklicih.