Triletne štipendije v vrednosti 5000 evrov bodo podelili marca prihodnje leto. Delež raziskovalk v svetu glede na podatke statističnega urada Unesca je slabih 29 odstotkov. V Sloveniji po podatkih SURS za študijsko leto 2018/19 na doktorskem študiju prevladujejo ženske, pri zaposlovanju v znanosti pa delež žensk drastično upade: njihov delež v raziskovalni dejavnosti za leto 2017 namreč znaša le 34 odstotkov. Temu pritrjujejo podatki raziskave She Figures 2018, ki pravijo, da je med raziskovalci v Evropski uniji le tretjina žensk. Tudi zato, da bi zvišala delež raziskovalk v svetu, sta partnerja nacionalnega programa Za ženske v znanosti L'Oréal Adria in slovenska nacionalna komisija za Unesco že štirinajstič odprla prijave na razpis za štipendije Za ženske v znanosti 2020. Na razpis se lahko prijavijo mlade raziskovalke, ki so v študijskem letu 2019/2020 v zaključni fazi doktorskega študija, svoje raziskovanje pa opravljajo na slovenski raziskovalni instituciji in niso starejše od 35 let. Prejete prijave bo poleg ocenjevalne komisije pregledal tudi nacionalni odbor, ki se bo pri ocenjevanju osredotočil na dosedanje znanstveno delovanje prijaviteljice, relevantnost doktorata, njegovo praktično vrednost, izvirnost in inovativnost.