Največ škode zdravju povzročijo mali trdni delci, ozon na nižjih ravneh in dušikov dioksid. Strožji okoljski standardi so po letu 1990 sicer zmanjšali število smrti, povezanih z onesnaženjem zraka, vendar pa agencija poziva k novim ukrepom.

"Napredujemo, vendar moramo hitreje doseči spremembe na področju energetike, pridelave hrane in mobilnosti," je dejal vodja EEA Hans Bruyninckx.