»Z ministrstva za okolje in prostor so nam poslali dopolnitev protokola, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Ta je ponudil napotke, kako ravnati, da bi bilo zdravje otrok pri igri na otroških igriščih nekaterih naših vrtcev čim manj ogroženo. Mi smo še isti dan z ravnateljicami celjskih vrtcev vsa priporočila skrbno proučili in strokovnjake inštituta prosili za dodatna pojasnila, kako ravnati v obdobju, ko se sanacija še ne bo začela, da bi otroke čim bolj zaščititi pred prahom, ki se dviga z onesnaženih tal,« pravi Mojca Grušovnik, predstavnica za stike z javnostmi na celjski občini.

Omejujejo dostop do igrišč

Dogovorili so se, da se bodo malčki vseh treh javnih vrtcev, kjer sanacija še ni bila izvedena, do nadaljnjega igrali samo na tistih delih igrišč, ki niso problematični. To pa so utrjene površine, kjer se ne dviguje prah. Več bodo hodili tudi na sprehode in se tako gibali na svežem zraku. Prav tako bodo vsa igrišča javnih vrtcev v celjski občini za vse zunanje uporabnike po koncu delovnega časa vrtcev zaprta. Izjema je bilo doslej samo vrtčevsko igrišče enote Sonce na Kajuhovi ulici 5, ki je bilo tudi popoldan ter ob koncih tedna in praznikih na voljo tudi zunanjim uporabnikom. »Ker pa nekateri deli tega igrišča ne ustrezajo priporočilom iz dopolnjenega protokola NIJZ, saj okolica peskovnika ni utrjena, na zelenici pod drevesi pa je gola zemlja, in ker zunaj poslovnega časa vrtca tam ni nadzora, je od oktobra do izvedbe sanacije za zunanje uporabnike tudi to igrišče zaprto,« pojasnjuje Grušovnikova.

Starši zadovoljni z napotki

Spomnimo, da so nekateri starši šele na sestanku, ki so ga predstavniki ministrstva za okolje pripravili v Celju, izvedeli podrobnosti o predvidenih sanacijah, niso pa dobili natančnih odgovorov, kako škodljivo je lahko za njihovo zdravje, če se igrajo na igriščih, kjer je zemljina onesnažena s težkimi kovinami. Snežana Delakorda, predstavnica staršev skupine Sončnice v vrtcu Ringa raja, kjer se bo sanacija začela še letos, pa pravi: »Pomembno je, da smo s starševsko iniciativo končno vzpostavili komunikacijo o problemu onesnaženosti zemljine v Celju, tako na lokalni kot tudi državni ravni. Skrajni čas je, da se ta problematika objektivno predstavi Celjanom in se je ne pometa več pod preprogo. Tako od vodstev vrtcev kot tudi od Mestne občine Celje pa pričakujemo v nadaljevanju proaktivno informiranje tako nas, staršev, kot tudi širše javnosti. Zadovoljni smo, da je NIJZ podal nova priporočila, ki so v skladu z zadnjimi analizami zemljine. Sicer pa pričakujemo tudi nadaljnje iskanje ustreznih rešitev, ki bodo izvedene v dobro vseh naših otrok in tudi prihodnjih generacij.«

Glede na to, da zdaj vrtci zapirajo igrišča in omejujejo igro na določenih delih, pa starši upravičeno pričakujejo tudi, da se bodo sanacije začele čim prej.