Podžupanja bo delovala v skladu s pooblastili, ki jih ima v času županjine odsotnosti. Posebna dodatna pomoč ni predvidena. Občina je bila v zadnjem času tudi brez direktorja, do poteka objavljenega javnega natečaja 10. oktobra in do izbire novega naloge vršilke dolžnosti opravlja Maja Hvala.

Se bo pa morala podžupanja Maja Krajnik lotiti projektov, ki potekajo, pa tudi novih. Med pomembnejše sodi dokončanje sanacije plazu Izlakar, ki je največji plaz v Trbovljah v zadnjem desetletju.

Prav tako se bo v naslednjem letu začel projekt infrastrukturne posodobitve OIC Nasipi, ki jo bo občina izvedla s pomočjo evropskih sredstev, seveda v sodelovanju z gospodarstveniki, ki že delujejo v tej obrtno-industrijski coni. »Gre za velik projekt, ki bo bistveno izboljšal pogoje dela v OIC Nasipi in podjetjem omogočil razvoj in posledično nove zaposlitve,« so zapisali na občini. V prihodnjem letu bo tudi začetek projekta gradnje in vzpostavitve zasavskega podjetniškega inkubatorja, ki bo pomenil podporno okolje mikro in malim podjetjem v našem okolju in širše ter pripomogel k vzpostavitvi razvoja industrije 4.0.

E-kolesa tudi v Trbovljah

Kar zadeva prometne ureditve, bodo v začetku prihodnjega leta vzpostavili sistem izposoje e-koles. Poleg tega se bo v prihodnjem letu začel projekt vzpostavitve kolesarskih površin v severnem in južnem delu mesta. Ob tem podžupanja Krajnikova poudarja, da so to projekti, ki ne bodo izvedeni čez noč: »Samo načrtovanje ter pridobivanje dovoljenj in vseh načrtov, ki jih potrebujemo, trajata že več kot dve leti, sama izvedba večine teh projektov pa bo predvidoma trajala do leta 2023. Med infrastrukturne projekte sodi tudi obnova cestnega odseka v Piškovcu, ki je še posebno nevaren v zimskem času. Še naprej pa se bodo izvajala dela prenove pokopališča in kanalizacije ter obnova Ceste OF.

Podžupanja Maja Krajnik bo ohranila tudi navado županje Janje Gabrič, da bo dosegljiva za vse občane. Ti se lahko za županjine urice oziroma do nadaljnjega podžupanjine urice dogovorijo v tajništvu občinske uprave.