Trbovlje so ena tistih slovenskih občin, kjer se zavedajo tudi problematike mladih. V sklopu stanovanjske politike so objavili javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj mladim v starostni skupini od 18 do 34 let, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v občini Trbovlje. Na podlagi prejetih vlog bodo prijaviteljem, ki izpolnjujejo splošne, dohodkovne in premoženjske pogoje, izdane odločbe, na podlagi katerih se bodo oblikovali trije seznami upravičencev po posameznih skupinah in po vrstnem redu prejema vlog. Prosilcem bodo stanovanja dodeljena glede na število ožjih družinskih članov in velikost razpoložljivih stanovanj, upoštevajoč površinske normative, ki so navedeni v razpisu.

Prijave do 13. septembra

»Za namenska najemna stanovanja lahko zaprosijo prosilci, ki so v času javnega razpisa zaposleni oziroma samozaposleni, in vsi tisti, ki lahko z dohodninsko odločbo izkažejo, da so v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz drugega civilnega razmerja. Kandidirajo lahko tudi prosilci, ki so se šele v letu javnega razpisa zaposlili, samozaposlili ali prejemajo za svoje delo redne dohodke iz drugega civilnega razmerja, za kar morajo nedvoumno izkazati svoje dohodke v letu javnega razpisa,« pravijo v uradu županje Jasne Gabrič.

Pogodba za najem stanovanja se bo sklenila predvidoma za obdobje petih let, najemnina pa bo znašala 90 odstotkov neprofitne najemnine. Po preteku pogodbe se bo na podlagi prošnje najemnika najemno razmerje lahko podaljšalo, pri čemer se bo namenska najemnina spremenila v tržno.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Trbovlje v rubriki Razpisi. Vlogo s prilogami morajo prosilci oddati osebno, in sicer v času od 21. avgusta do vključno 13. septembra letos v sprejemni pisarni občine Trbovlje v času uradnih ur za stranke v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure. Pri oddaji vloge se upošteva žig občine Trbovlje, s katerega je razviden datum oddaje vloge, prav tako se ob oddaji vloge navede tudi točen čas z uro in minutami.