Predlagal pa bi še, da mesto ne dovoli več graditi samostojnih objektov za trgovine (na primer Lidl), ki zavzemajo veliko prostora, temveč naj jih umešča v pritličja večjih stanovanjskih objektov, kot na primer v Kapitlju, a z višjimi stropi.

Goran Iskrić, Ljubljana