Rojstna hiša Jakoba Aljaža, ki se je leta 1845 rodil v Zavrhu pod Šmarno goro, je v letošnjem in lanskem letu doživela prenovo, ki pa še ni končana. Celotna vrednost naložbe znaša 72.000 evrov, nekatera dela pa bodo opravili v prihodnjem letu. Hiša je dobila nov stavbni ovoj, med drugim so izvedli tudi večja gradbena dela, kot je zazidava nove krušne peči, nov dimnik, odstranitev lesenega stropa v kašči, prenova stopnic… To pa ni prva prenova. Hiša je v last občine prešla leta 2000 z darilno pogodbo, štiri leta po tem pa je bil v proračunu rezerviran denar za prvo obnovo. Do leta 2012 je občina za obnovo namenila 300.000 evrov.

Društvo, ki združuje pet sekcij

»Ker dela pri obnovi rojstne hiše Jakoba Aljaža niso bila izvedena skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, smo v letu 2017 v sodelovanju z zavodom in prof. dr. Živo Deu pripravili popis tistih naložb, ki so najbolj potrebne in smotrne, da bo projekt obnove lahko zaključen. Z deli na zunanjosti objekta smo začeli jeseni 2017, z deli v notranjosti pa poleti 2018,« pravijo na medvoški občini.

Za program v Aljaževi hiši v minulih letih skrbi Kulturno društvo Jarem, ki združuje pet sekcij (likovno, literarno, lutkovno, foto-filmsko in sekcijo za obujanje starih šeg in navad), na leto pa pripravijo vsaj 30 dogodkov. »Naše vodilo je promocija Jakoba Aljaža, njegove rojstne hiše in okolice. V tem smislu izvajamo prireditve, ki so posredno povezane z Aljažem, imamo tudi eno, ki je neposredno povezana z njim. To je lutkovna predstava, v kateri dobri duhec pokliče Jakoba Aljaža, nato pa se v igrici, v kateri sodelujejo tudi otroci, pogovarjata o delu in življenju Aljaža,« je razložil predsednik Kulturnega društva Jarem Roman Veras in dodal, da do konca leta načrtujejo tri večje dogodke. Dvaindvajsetega oktobra bodo odprli razstavo prijateljskega kulturnega društva Mavrica iz Radomelj, ki bo na ogled postavilo barvne in črno-bele fotografije zapuščenih mlinov, odprtje pa bodo zabelili s programom literarne sekcije.

Aljaževo žganje in vino

Pripravljajo se tudi že na lutkovno igrico Ježek Janček, v kateri bo 28. novembra nastopilo 31 lutk in devet igralcev. V decembrskem času bodo pripravili delavnico domače umetnostne obrti, na kateri bodo izdelovali božično-novoletne okraske, pripravljajo pa tudi razstavo kulis vseh sedmih lutkovnih predstav, ki so jih doslej organizirali. Veras je povedal, da je ena njihovih glavnih dejavnosti povezana s foto-filmskim krožkom, na katerih snemajo filme, kot sta Pentaptih pa se sliš' o zvonovih in zvonarjih v Smledniku ter film o Jakobu Aljažu.

Kot je povedal Veras, društvo zdaj lahko nemoteno deluje, ker so dela, ki lahko motijo kulturno dejavnost, že opravljena. »Ob koncu prenove bo urejena kašča, v kateri bo mala galerija z vrhunskimi izdelki domače umetnostne obrti, pa spominska soba, posvečena Aljažu. Uredili bodo tudi klet, kjer bodo obiskovalci lahko pili Aljaževo vino in žganje, ter hišo, ki bo s krušno pečjo takšna kot v času Jakoba Aljaža, v veži pa bo mogoče videti kratek film o njem,« je razložil Veras.

Na občini dodajajo, da bodo prostori namenjeni kulturnim in družabnim dogodkom ter protokolarnim prireditvam.