Ana je učenka 3. razreda osnovne šole. Stoji pred tablo. Na njej je napisan matematični račun: 125 + _ = 316. Nič lažjega za nekoga, ki mu matematika leži. Ampak ne zanjo. Ne ve, ne zna, ne razume … Vse oči so uprte vanjo, njene misli pa ne zmorejo sestaviti pametnejšega odgovora kot: »Meni matematika ne gre«. Učitelj jo pošlje nazaj v klop; zanj je zadeva končana – učenka v pričakovanem času (še) ne zna rešiti matematične naloge …

Težave se začnejo že v prvih razredih šole

»Prvi trije razredi so odločilni, takrat se postavljajo temelji,« pravi Alenka Knez, mama, babica, učiteljica strokovnih predmetov v pokoju, avtorica in soavtorica delovnih zvezkov za mehaniko, državna nagrajenka za življenjsko delo v srednjem šolstvu in soustanoviteljica S.O.S šole. »V prvih treh letih se pri nekaterih naredijo tako velike luknje, da jih je kasneje strašno težko popraviti. Še posebno pri matematiki,« dodaja Knezova. Uporabno znanje matematike med otroki izginja, kar dokazuje tudi mednarodna raziskava TIMSS 2015. Ker je matematika v tehniki temeljno orodje, si je težko predstavljati, da bodo mladi lahko opravljali poklice, ki terjajo temeljno računstvo, poudarja Knezova. A težav nimajo le otroci. »Ugotovili smo, da se starši popoldne zelo veliko ukvarjajo z otroki. Ne razumejo, zakaj otroku ne gre,« pravi sogovornica.

Znanje in orodja za pomoč šolarjem

Tako je leta 2016 v podjetju Aereform v Trbovljah nastal spletni portal sos-sola.si, katerega namen je opremiti starše z znanjem in orodji za lažjo ter pravočasno pomoč otrokom v prvi triadi osnovne šole pri matematiki. Poleg spletnega orodja, sestavljenega iz treh sklopov, v S.O.S šoli organizirajo tudi praktične delavnice uporabne matematike. Pri tem si pomagajo z inovativnimi didaktičnimi pripomočki in pristopi, ki jih Knezova snuje skupaj s Katarino Bebar, za njihovo izvedbo pa poleg njiju skrbijo še številni drugi podporniki. Knezova pojasnjuje, da otroku tako vračajo v roke materialni svet, ko skupaj merijo, tehtajo, preštevajo … »Te materialne izkušnje otroci ne morejo in ne smejo kar preskočiti.«

Pot do uspeha je povezovanje

Knezova priznava, da tako uspešne zgodbe ne bi bilo moč spisati brez podpore tehniško izobraženih sinov – dr. Jureta Kneza, soustanovitelja Dewesofta, dobitnika zlate gazele 2012, Saše Kneza, profesorja fizike, strokovnjaka za e-učenje, pilota za preizkušanje Pipistrelovih letal in dobitnika zlate nacionalne nagrade za inovativnost 2017, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. »Sinova sta mi pomagala z znanjem, tehničnimi zadevami in tudi s prostorom v podjetniškem pospeševalniku Katapult, da smo lahko ustvarili prijetno delovno okolje, ki nam omogoča, da vse poteka gladko,« pojasni. A ideja S.O.S. šole ni izpodriniti obstoječih pristopov v javnih šolah, pač pa jih dopolniti. Tega se zaveda tudi Maja Vezovišek, učiteljica na OŠ Trbovlje: »S.O.S. šola nudi pomoč učencem, ki jo potrebujejo. Ti lahko v popoldanskem času obiščejo S.O.S. šolo, kjer jim priskočijo na pomoč s svojimi nasveti. To je odlično dopolnilo učenju matematike, kot ga poznamo danes.«

Zakaj podjetja podpirajo takšne projekte

Podjetjem je v interesu sodelovati v takšnih projektih, saj se zavedajo, da s tem vlagajo v svojo prihodnost. »Projekt S.O.S. šola je pomemben, ker dobro znanje matematike pomeni večjo možnost izbire tehničnih poklicev, ti pa so za nas ključni,« pravi Jure Knez in dodaja: »S tem skušamo pomagati mlajšim generacijam in že v temeljih zgraditi dober kader. Da bodo postali vrhunski strokovnjaki.« Tako spodbujajo mlade za tehniko, inženirstvo, za vpis v šole naravoslovne smeri, saj bodo po besedah snovalcev portala strokovnjaki s teh področjih gnali slovensko gospodarstvo. Temu pritrjuje tudi Jože Torkar, direktor energetskih in okoljskih rešitev v Petrolu in predsednik neprofitnega projekta Inženirke in inženirji bomo!: »Poklici, ki jih delodajalci danes resnično potrebujemo, so inženirski poklici oz. poklici, povezani z naravoslovnimi znanji.«

Leon Ciglar