»Takšen trend se nadaljuje tudi letos in kljub ohlajanju na trgu predvidevamo, da bomo presegli lanskoletne številke,« je povedal Andrej Poklič, ki se je na položaj direktorja vrnil v začetku letošnjega leta. Zadnja tri leta je deloval kot operativni direktor skupine podjetij GKN v Evropi.

Dodana vrednost je v pripadnosti zaposlenih

V zreškem GKN Driveline Slovenija se ukvarjajo s proizvodnjo avtomobilskih transmisij in avtodelov. »Delujemo na trgu, kjer imamo vsi podobne pogoje pri materialih, opremi, ključna razlika pa so zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami, predvsem pa energijo, ki jo vlagajo v napredek,« pravi Pokličin glede na svoje izkušnje s podobnimi podjetji v tujini izpostavi, da so njihovi delavci bolj fleksibilni in predvsem veliko bolj pripadni podjetju. V zadnjem letu so bile glavne aktivnosti podjetja vezane na povečanje kapacitet za zadovoljevanje potreb obstoječih in novih kupcev, zelo aktivno pa so s ukvarjali tudi s pametno avtomatizacijo. »Ta nam bo omogočila še boljše delovne pogoje, boljšo produktivnost, hitrejše in natančnejše podatke itd.,« doda direktor.

Pridobivanje ustrezno usposobljenih tehničnih kadrov

Skladno z rastjo prodaje in proizvodnih aktivnosti so v podjetju GKN Driveline prilagajali tudi število zaposlenih. V vseh letih jim je uspelo s povečanjem aktivnosti in izboljšanjem produktivnosti zadržati in malenkostno povečati število zaposlenih, ki se trenutno giblje okoli 410. »Iščemo in zaposlujemo pestro paleto različnih poklicev, seveda pa smo najbolj usmerjeni na pridobivanje ustrezno usposobljenih tehničnih kadrov,« pove Poklič, ki izpostavi tudi njihovo posebnost, saj vseskozi ohranjajo tudi visoko zaposlovanje žensk v svojih procesih. Njihov delež znaša okoli 30 odstotkov, kar je v primerjavi s podobnimi podjetji v tujini posebnost. »Na podlagi izkušnje lahko zagotovim, da je Slovenija privlačno delovno okolje in tudi zato posebnega bega mladih pri nas ne zaznavamo. Ob tem smo odprti za pridobivanje znanja iz globalnega okolja.«