Priznanje prejmejo organizacije, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost tako pri poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju organizacije kot celote po zgledu in merilih evropske nagrade za odličnost. Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM, predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu. Slednje lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in jim odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.

Proces, ki zahteva nenehno rast

Izvršni direktor GKN Driveline Slovenija Andrej Poklič je ob prevzemu priznanja poudaril: »Poslovna odličnost je nikoli končana pot, na kateri nam prejeto priznanje služi kot smerokaz, da smo na pravi poti. Model poslovne odličnosti razumem kot veliko ogledalo, ki si ga postaviš okoli in okoli vseh procesov in jih kritično presojaš. Posebnost takšne presoje vidim predvsem v tem, da si sistematično voden do izdelave celotne slike podjetja. Že sam proces, seveda pa tudi končna diagnostika, ti takoj navrže kup idej in možnosti, kje in kaj je mogoče izboljšati. Sodelovanje pa zagotovo odpira možnost primerjave z organizacijami, ki so na tej poti pred nami, so boljše in drugačne. V Sloveniji nam takšnega sodelovanja manjka.«

»Vse močnejša konkurenca od podjetij danes zahteva več truda za uspeh, pomemben dejavnik krepitve konkurenčnosti pa je poslovna odličnost. To je bil tudi glavni cilj pri pripravi strategije poslovne odličnosti do leta 2030, ki jo je lani sprejela država, in razlog, da smo skrbništvo nad poslovno odličnostjo zaupali Spiritu Slovenija,« pravi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. »Stopanje po poti odličnosti je proces, ki zahteva nenehno rast, izboljšave, primerjave z najboljšimi in stopanje iz svojih okvirov. Prepričani smo, da je poslovno odličnost treba vzpostaviti kot del kulture in delovanja prav vsake organizacije,« dodaja Ajda Cuderman, v. d. direktorja Spirita Slovenija. V Sloveniji je po njenih besedah trenutno prepoznanih 29 poslovno odličnih organizacij. »Z doslednim izvajanjem strategije poslovne odličnosti želimo do leta 2030 priti do številke 110, kar pomeni vsaj sedem poslovno odličnih organizacij na leto.«

Pot, ki se nikoli ne konča

Smisel uporabe modela odličnosti je v tem, da organizaciji omogoča oceniti, na kateri stopnji odličnosti je. Je neobvezno orodje, ki organizacijam na sistematičen način pomaga razumeti lastne prednosti in priložnosti za izboljšave. »Organizacije se morajo predvsem zavedati, da je odličnost pot, ki se nikoli ne konča. Dobiti priznanje za poslovno odličnost je samo eden od dogodkov na tej poti. Vedno je dan po prejetju priznanja nov delovni dan z novimi izzivi,« je povedal Anton Petrič, predsednik razsodniške skupine letošnjega izbora, ki je v postopku ocenjevanja po devetih merilih modela odličnosti EFQM, ki omogoča globalno primerljivost organizacij, vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, menedžmenta zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah.