Bralka nas je opozorila, da je nedavno nekdo odstranil leseni mostiček, ki je premoščal jarek med Kantetovo ulico in območjem fakultet ob Večni poti. »Čez to brv vodi bližnjica, ki jo ubirajo študenti od avtobusne postaje do fakultet,« je opozorila Ljubljančanka. Pot čez brv so uporabljali tudi drugi sprehajalci, ki so si želeli skrajšati pot med Cesto na Brdo (in tamkajšnjima avtobusnima postajališčema) do fakultet in Večne poti. Poteptana tla na mestu nekdanjega mostička in na nekaterih drugih mestih v bližini kažejo, da je marsikdo raje poskušal preskočiti jarek, kot da bi do Ceste na Brdo šel po bližnji Poti spominov in tovarištva.

Univerza že kupila nov most

Na Univerzi v Ljubljani so povedali, da je bil mostiček odstranjen v soboto, 21. septembra, podatka, kdo ga je odstranil, pa niso imeli. Pojasnili so, da naj bi to brv pred več kot dvema desetletjema na črno postavili stanovalci s tistega območja in ne univerza. A študentom ne bo treba večno hoditi po daljši poti s Ceste na Brdo do fakultet, saj so na univerzi pojasnili, da so že v času gradnje tamkajšnjih fakultet kupili nov lesen mostiček in ga nameravala postaviti čez jarek pri Kantetovi ulici.

»Takrat je nekaj prebivalcev Kantetove ulice poskušalo to namero preprečiti prek Mestne občine Ljubljana, ki pa ni dala soglasja za predlagano ukinitev javne poti. Univerzi ni uspelo postaviti nove brvi, je pa uredila pešpot in ves čas iskala soglasja za postavitev mostička,« so povedali na univerzi.

Stroški ne bodo visoki

Agencija za okolje je postavitev novega mostička pogojevala z ureditvijo suhega zadrževalnika v Brdnikovi ulici oziroma na Cesti Roberta Blinca. Tega je ljubljanska občina zgradila, kar pomeni, da je glavni pogoj zdaj izpolnjen. Ko bo univerza pridobila vsa potrebna soglasja, bo mostiček postavila, vendar ne na mesto starega, temveč približno 50 metrov stran, da se bo navezoval na glavni del Kantetove ulice, ki vodi pravokotno na Cesto na Brdo. »Stroški za postavitev ne bodo visoki, okvirno nekaj tisoč evrov, saj je pešpot urejena, most kupljen in čaka na postavitev,« so zagotovili na ljubljanski univerzi.

Ali imajo informacije, kaj se je zgodilo z brvjo, smo želeli preveriti tudi na Mestni občini Ljubljana, vendar njihovega odgovora nismo prejeli. Velja poudariti, da je slepi krak Kantetove ulice, ki poteka ob robu jarka, po občinskem prostorskem načrtu opredeljen kot javna pot za pešce in da je v načrtu kot peščeva povezava zarisan tudi odstranjeni mostiček. Prav tako je zarisana tudi lokacija, kamor bo univerza namestila novo brv.