Odprtje novogradnje ob Večni poti, kjer bosta nove prostore dobili fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter fakulteta za računalništvo in informatiko, je tik pred vrati. Fakulteti se bosta tja selili predvidoma julija, kakšnih tri tisoč študentov pa bo novi fakultetni center preplavilo z začetkom novega študijskega leta. Mnogi se bojijo prometnega kolapsa, saj v okolici živalskega vrta, biotehniške fakultete in biološkega središča že zdaj pogosto vlada kaos.

Arhitekt Boštjan Kolenc, ki je eden od avtorjev izbrane arhitekturne rešitve za nove fakultete, je povedal, da je glavni dostop predviden z Večne poti, občinski urbanistični načrt pa za pešce predvideva dostop tudi s Ceste na Brdo (natančneje iz Kantetove ulice), kjer trenutno poteka edina redna in dovolj pogosta linija mestnega potniškega prometa na tem območju. »A naš projekt ni segal tako daleč, urejanje tega dostopa ni bilo v naši pristojnosti.« Kar zadeva parkirne prostore, Kolenc zagotavlja, da so jih predvideli celo več od predpisanega normativa. Po podatkih univerze bo tako zagotovljenih 422 parkirnih mest.

»Bojim se, da bo tukaj vladal popoln kaos,« medtem opozarja prodekan oddelka za biologijo dr. Tom Turk. Težave so že zdaj, ko je v biološkem središču dvesto zaposlenih in tristo študentov. »Dostop za študente, ki bodo imeli na voljo minimalno število parkirnih mest, saj so ta predvidena predvsem za zaposlene, je zaenkrat najenostavnejši z linijo številka 14, torej z Vrhovcev in prek Kantetove. A tam stanovalci preprečujejo gradnjo brvi čez graben, ker ne želijo, da bi se jim pred hišami valile trume študentov. Glavni dostop torej ostaja dovoz z Večne poti, ki pa nima pločnika in je, jasno, namenjen vožnji.« Turk dodaja, da so ob začetku gradnje občini predlagali, naj dostop naveže na tehnološki park, kar bi pomenilo tudi neposredno povezavo z obvoznico, a za to ni bilo posluha. »Pri zavijanju z Večne poti bo nastajalo ozko grlo, že zdaj je ob popoldanski konici gneča. Poleg tega je izvoz povsem nepregleden, prečka ga kolesarska steza in še sprehajalci s poti spominov in tovarištva. Povsem nepremišljeno!« opozarja Turk.

Poleti nova avtobusna povezava

Na univerzi pravijo, da je glavni dostop za pešce in edini dostop z vozili res urejen z Večne poti, da pa za »možen« dodaten peš dostop iz Kantetove ulice pridobivajo potrebna soglasja in dovoljenja. Zagotavljajo, da bo po dogovoru z LPP in občino konec junija začela obratovati nova proga mestnega prometa po Večni poti. Na občini so pojasnili, da res načrtujejo podaljšanje proge 18, ki zdaj vozi med Tovarno Lek in Kinom Šiška. Po novem bo proga povezovala Center Stožice in Kolodvor, vozila pa bo po Verovškovi, Litostrojski, Šišenski in Večni do Kolodvora. »Linija bo obratovala celo koledarsko leto, povečalo pa se bo tudi število odhodov, glede na dosedanji vozni red. S tem bo nastala neposredna tangencialna povezava mestnih predelov Stožice, Bežigrad, Šiška in Rožna dolina, za kar smo prejemali pobude občanov, poleg pobud študentov novih fakultet za boljšo povezavo z drugimi progami mestnega potniškega prometa,« so zapisali na občini. Pred tem bo treba postaviti postajališča, vprašanje pa je tudi, ali jim bo v tem času uspelo po Večni poti urediti pločnik do omenjenih postajališč, saj ga na večjem delu ceste trenutno ni.

Optimalna rešitev za prometne težave na območju naravoslovnega središča in živalskega vrta ob Večni poti bi bila garažna hiša, ki jo je v zazidalnem načrtu predvidela tudi občina, a se je očitno zataknilo pri iskanju investitorja.