Odgovor: Da. Če bi za potrebe dostopa ustanovili služnost, bi bili upravičeni do denarnega nadomestila, ki bi bil dogovorjen s pogodbo o ustanovitvi služnosti. Tudi v primeru razlastitve v javno korist, do katere bi bilo vodovodno podjetje prav tako upravičeno, vam pripada odškodnina. Vam pa priporočam, da vodovodno podjetje čim prej (pisno) obvestite, da boste uveljavljali nadomestilo, saj niso redke prakse, ko taka podjetja svoje zakonske obveznosti glede tega enostavno ignorirajo.

Vprašanje: Naš sosed nam noče dati dovoljenja, da bi prek njegove parcele vkopali plinovod. Ali obstaja kakšna možnost, da to dosežemo na pravni (sodni) način?

Odgovor; V takih primerih vselej potrebujete soglasje soseda. Priporočam, da mu omenite, da bi mu za tako služnost plačali nadomestilo, in mu po možnosti razložite (prikažite), da bo poseg povzročil minimalno škodo, ter da boste po gradnji poskrbeli za povrnitev njegove nepremičnine (zemljišča) v prejšnje stanje.

Mag. Boštjan J. Turk