Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bo v tem mesecu v Domžalah začela projekt, s katerim želi ugotoviti, kako osvetljenost cestišča vpliva na hitrost udeležencev v prometu. Mnenja so namreč različna. Medtem ko nekateri strokovnjaki trdijo, da zmanjšanje osvetljenosti in svetlost cestišča zmanjšujeta tudi hitrost voznikov motornih vozil, drugi temu ne pritrjujejo. Ker tudi v svetu še ni ustreznih študij, ki bi potrjevale to hipotezo, so se na fakulteti odločili študijo izvesti pri nas in za kraj izvajanja pilotnega projekta izbrali občino Domžale.

»Z zadovoljstvom smo se odzvali povabilu fakultete, da sodelujemo v projektu kot pilotna občina, saj smo vedno naklonjeni aktivnostim in ukrepom, s katerimi izboljšujemo kakovost bivanja v lokalni skupnosti. V tem primeru bi z morebitno zmanjšano intenzivnostjo (moči) svetilk javne razsvetljave pripomogli k manjšemu svetlobnemu onesnaževanju okolja in k manjši porabi električne energije, poleg tega pa prispevali k še večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu,« je poudarila domžalska podžupanja Renata Kosec.

V sklopu projekta bodo približno dva meseca izvajali meritve na odseku domžalske Ljubljanske ceste med AS Domžale in Gasilskim domom Stob – Depala vas ter na Savski cesti na odseku med Krakovsko in Stransko ulico. Na obeh odsekih bosta nameščena radarja, ki bosta merila hitrosti vozil. Radarja sta brez kamer in brez prikaza hitrosti, kar zagotavlja popolno anonimnost udeležencev v prometu. Zmanjšanje osvetljenosti človeškemu očesu ne bo opazno, saj so spremembe izredno majhne, poudarjajo avtorji projekta. Podatke, ki jih bosta ugotovila radarja, bodo uporabili za poznejšo obravnavo in izvedbo ustreznih ukrepov. av