Stranka Alenke Bratušek (SAB) namerava zagato s financiranjem zasebnih šol reševati s pomočjo posvetovalnega referenduma. Na njem bi volilce vprašali, ali se strinjajo s tem, da bi v ustavi zapisali, da je država dolžna financirati zgolj javne osnovne šole. Podpise v podporo odločitvi za referendum bodo konec septembra začeli zbirati v Ljubljani, kasneje pa naj bi jih zbirali tudi drugod po državi.

Gordijski vozel za volilce

»Če se državni zbor ne more dogovoriti za rešitev, naj gordijski vozel presekajo volilci,« je referendumsko pobudo včeraj napovedala poslanka SAB Maša Kociper. Dejala je, da smo soočeni z dilemo, ali ustavna odločba o financiranju zasebnih osnovnih šol z javno veljavnim programom določa, da mora država stoodstotno financirati zgolj obvezni ali tudi razširjeni program, ki ga ponujajo zasebne osnovne šole. V SAB menijo, da razširjeni program, ki vključuje denimo jutranje varstvo in dodatni pouk, ni obvezen.

»Z zbiranjem podpisov državljanov želimo dati poslancem usmeritev pri odločanju o vprašanju financiranja osnovnih šol, hkrati pa tudi izvajati politični pritisk z namenom, da se vprašanje uredi,« je povedala Maša Kociper. Dodala je, da jih v stranki skrbi, da bi se zasebne in javne šole v prihodnosti razslojile na šole za bogate in šole za revne. Obenem pa je Kociprova nazorno prikazala tudi sedanje stanje, kot ga vidi SAB: država vsem otrokom omogoča šolanje v javni šoli, kdor pa želi za svojega otroka nekaj več, naj za to tudi nekaj plača, je dejala.

Starši za drugačno porabo denarja

Iz SAB so ministru za izobraževanje, znanost in šport Jerneju Pikalu, ki želi po več neuspelih poskusih uresničevanja ustavne odločbe o financiranju zasebnih osnovnih šol zdaj poskusiti še z oblikovanjem posebne delovne skupine, v katero vabijo tudi vse parlamentarne stranke, že sporočili, da se bodo povabilu odzvali.

Civilna iniciativa Združeni starši, ki zastopa starše otrok, ki se šolajo v zasebnih osnovnih šolah – ta se zavzema za polno državno financiranje tako obveznega kot razširjenega šolskega programa –, pa se je včeraj stranki SAB postavila po robu s trditvijo, da so tudi zasebne šole del mreže javnega šolstva. »Oboje izvajajo javni program izobraževanja, kot ga določi in nadzira pristojno ministrstvo, zato morajo biti šole upravičene do enakega deleža financiranja, čemur skozi odločbo pritrjuje tudi ustavno sodišče,« so sporočili iz iniciative. »Vse poskuse, da bi kreativno obšli odločbo ustavnega sodišča, odločno zavračamo,« pravijo. Med sporne poskuse štejejo tudi napoved SAB o posvetovalnem referendumu. »Spoštovanje odločb ustavnega sodišča sodi v temelj našega demokratičnega pravnega sistema. Ozki ideološki politični poskusi in napovedi te vrste so skrb zbujajoči, saj rušijo demokratično ureditev,« so sporočili. Izračunali so, da bi izvedba referenduma, ki ga napoveduje SAB, stala toliko, kolikor bi znašalo financiranje razširjenega programa šestih zasebnih šol v prihodnjih desetih letih. sta, ušk

16