Zasebne fakultete, ki denar za izvajanje študija prejemajo prek podeljenih koncesij in imajo kljub temu iz leta v leto slabši vpis, se za študente borijo z ustanavljanjem novih programov. Tako kar dve fakulteti, Fakulteta za državne in evropske študije, ki deluje na Brdu pri Kranju, ter Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, katerih soustanovitelj je pravnik dr. Peter Jambrek, ustanavljata dva nova programa. A vse kaže, da ju v prihodnjem študijskem letu še ne bodo razpisali.

Čim bolj vabljivi novi programi

Na Fakulteti za državne in evropske študije je bil letošnji vpis v magistrske programe po besedah dr. Antona Jerovška, predstojnika katedre za javno upravo, zadovoljiv, medtem ko tega ne more trditi za dodiplomske študijske programe. Prvi letnik rednega univerzitetnega dodiplomskega programa javne uprave letos obiskuje le 29 študentov (razpisanih je bilo 56 mest), lani se je na 70 prostih mest vpisalo 37, predlani pa 53 študentov. Že pred dvema letoma so se zato na fakulteti odločili, da poleg univerzitetnih pripravijo še (za študente uprave trenutno bolj priljubljen) visokošolski strokovni program javne uprave. »Študentje visokošolskega strokovnega študija bodo v primerjavi z univerzitetnim dobili več praktičnih znanj. Študij je bolj praktično zasnovan, predmeti pa so bolj uporabne narave,« pojasnjuje Jerovšek. Po tem, ko bo program akreditiran, ga morajo vpisati še v razvid pri ministrstvu, kar po besedah Petra Jambreka običajno traja vsaj še pol leta.

Tudi na »Jambrekovi« Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici želijo uvesti nov program, ki je sicer že akreditiran, vendar čaka na vpis v razvid na ministrstvu. Gre za magistrski program alternativnega reševanja sporov, ki se osredotoča na postopke mediacije, arbitraže in podobno. Sicer pa je vpis na tej fakulteti precej boljši kot na Brdu. V zadnjih treh letih so zapolnili mesta za redni študij prvega letnika prava, pri čemer so morali bodoči študentje v drugem prijavnem roku zaradi omejitve vpisa v izbirni postopek.

Za koga koncesije v prihodnje?

Vprašanja koncesij, ki se pojavlja že nekaj let, se nova ministrica za izobraževanje Stanka Setnikar Cankar še ni podrobneje lotila. Že njen predhodnik Jernej Pikalo je poudarjal, da ni smiselno podeljevati koncesij programom, ki so enaki ali zelo podobni tistim, ki jih izvajajo javne fakultete. A spremenilo se doslej še ni nič. Kot je pokazala raziskava Študentske organizacije Slovenije, pa so ravno programi na področju upravnih ved med tistimi, ki se najbolj podvajajo.

Obe omenjeni fakulteti sta sicer koncesionirana visokošolska zavoda: FDŠ je bilo leta 2012 po uredbi o financiranju visokega šolstva namenjenih 890.000 evrov, Evropski pravni fakulteti pa 1,1 milijona. Prihodki FDŠ na portalu Supervizor kažejo, da je ta od neposrednih in posrednih porabnikov državnega proračuna od januarja 2003 do zdaj prejela več kot 6,5 milijona evrov: največ od ministrstva za visoko šolstvo (vodili so ga ministri Jure Zupan, Mojca Kucler Dolinar, Gregor Golobič in Igor Lukšič), ministrstva za izobraževanje (minister Jernej Pikalo) in Agencije RS za raziskovalne dejavnosti). Novogoriška Evropska pravna fakulteta pa je od skoraj 8,2 milijona evrov prav tako največ denarja prejela od obeh ministrstev, ki jima sledi Mestna občina Nova Gorica.