Še do nedavnega je bila kranjska osnovna šola Helene Puhar, ki izvaja programe prilagojenega izobraževanja, na zunaj preprosta stavba, ki jo je več kot očitno načenjal zob časa. »Okna in fasada so bili stari 45 let. Prenova je bila načrtovana že nekajkrat, pred desetletjem in pol ter ponovno pet let kasneje, a se nikoli ni uresničila,« se spominja ravnatelj Janez Cuderman. Že lani so učenci ob šoli dobili pločnik, letos pa so šolo kot enega izmed 22 objektov, za katere je Mestna občina Kranj predvidela energetsko prenovo, temeljito obnovili.

Ohranjanje okolja

Pogodbo o energetski sanaciji stavb v lasti Mestne občine Kranj so občina ter konzorcij družb Petrol, Domplan Kranj in Gorenjske elektrarne Kranj podpisali pred dobrim letom. Zavezali so se, da bodo v javno-zasebnem partnerstvu energetsko prenovili stavbe v lasti Mestne občine Kranj. Da so preko energetskega pogodbeništva celovito ali delno energetsko prenovili načrtovanih 22 objektov, je skupaj stalo 6,4 milijona evrov. Zasebni partnerji so prispevali 3,2 milijona evrov, 2,25 milijona evrov je bilo nepovratnih sredstev, mestna občina pa je prispevala 900.000 evrov.

Poleg omenjene šole, kjer so vpleteni včeraj predstavili letošnje dosežke, so bile v prenovo vključene še številne druge kranjske šole, pa vrtci, Prešernovo gledališče, stavba, v kateri deluje uprava občine, in številni drugi objekti. Mnogi imajo novo fasado, okna, nekateri tudi streho, vrata, novo stavbno pohištvo… Ogrevajo in ohlajajo se na obnovljive vire energije, bivanje v njih pa je udobnejše, prijetnejše ter manj potratno. »Niso pomembni toliko finančni prihranki, ki bodo znašali okoli 400.000 evrov na leto. Bolj pomembno se mi zdi, da smo s tem prispevali k ohranjanju in izboljšanju okolja za naše zanamce. Na leto bo zaradi omenjenih energetskih prenov 1300 ton izpustov toplogrednih plinov manj. To pomeni, da smo nadomestili okoli 150 hektarov gozda oziroma 65.000 dreves,« je poudaril župan Kranja Matjaž Rakovec.