Raziskava Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 temelji na ocenah 14 dejavnikov konkurenčnosti turističnega sektorja, znotraj štirih ključnih kategorij. Te se nanašajo na spodbudnost okolja, turistično politiko in stanje spodbudnih pogojev za razvoj, infrastrukturo ter naravne in kulturne vire.

Najvišje se je Slovenija uvrstila pri okoljski trajnosti, in sicer na 8. mesto. Na področju varnosti je Slovenija na 15. mestu, infrastrukturi kopenskega prometa in pristaniški infrastrukturi na 20. mestu, naravnih virih na 26., turistični infrastrukturi na 27. in pomembnosti turizma na 33. mestu.

Na področju turistične politike in stanja spodbudnih pogojev za razvoj se je Slovenija umestila na 18. mesto, k čemur je prispevala predvsem rast pomembnosti turizma, so pojasnili na Slovenski turistični organizaciji (STO).

Po Počivalškovem mnenju tokratna lestvica dokazuje, da je Slovenija na pravi poti. "Imamo ustrezno strategijo, kakovostne turistične storitve ter bogato naravno in kulturno dediščino, kar omogoča uspešen trajnostni razvoj turizma. Najbolj smo lahko ponosni na zapis v poročilu, da Slovenija ostaja najbolj konkurenčno gospodarstvo v regiji," so ministra povzeli na STO.

Tudi po oceni direktorice STO Maje Pak napredek na lestvici dokazuje, da se je konkurenčnost slovenskega turizma v zadnjih dveh letih povečala. »Na področju učinkovitosti trženja in promocije slovenskega turizma smo napredovali za kar 26 mest, kar potrjuje učinkovitost strateško, ciljno in dolgoročno zastavljenih aktivnosti, ki smo jih z intenziviranim in partnerskim sodelovanjem izvedli z resornim ministrstvom, slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi parterji,« je izpostavila.

Pakovo še posebej veseli izboljšanje pozicije na področju okoljske trajnosti na osmo mesto, kar po njeni oceni potrjuje uspešnost prizadevanj za pozicioniranje Slovenije kot vodilne turistične destinacije na področju trajnostnega razvoja.

Najbolj konkurenčne turistične države na svetu sicer ostajajo Španija, Francija in Nemčija. Do desetega mesta pa so se zvrstile še Japonska, ZDA, Velika Britanija, Avstralija, Italija, Kanada in Švica.