Imenovanje dveh novih nadzornikov Telekoma Slovenije je sicer potrebna zaradi odstopov Ljubomirja Rajšića in nekdanje prve dame SDH Lidije Glavina. Rajšiću je funkcija prenehala 18. junija, Glavina pa nadzornica ostaja do petkove skupščine. Novima nadzornikoma bo štiriletni mandat začel teči s petkom.

Skupščina Telekoma Slovenije bo sicer odločala tudi o uporabi bilančnega dobička za lani v višini slabih 39 milijonov evrov. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se delničarjem obeta precej nižja dividenda kot lani, in sicer 4,50 evra bruto, kar pomeni, da bi družba za izplačilo dividend namenila 29,3 milijona evrov, preostanek bilančnega dobička pa prenesla.

Mali delničarji si sicer želijo višjih dividend. Društvo Mali delničarji Slovenije je tako vložilo nasprotni predlog, po katerem bi za izplačilo dividend namenilo nekoliko več, tako da bi ta znašala 5,50 evra bruto, te pa bi bile tudi izplačane prej.

Tudi če bi bil predlog o višjih dividendi sprejet, pa se delničarjem - država ima v družbi neposredno 62,54-odstotni lastniški delež, SDH je lastnik 4,25-odstotnega deleža, Kad pa 5,59-odstotnega - letos obeta precej nižja dividenda kot lani, ko je znašala kar 14,30 evra bruto. Pri tem velja spomniti, da je uprava, tedaj še z Rudolfom Skobetom na čelu, predlagala dividendo v višini 6,30 evra, a je SDH uspel z nasprotnim predlogom, Telekom Slovenije pa je za izplačilo dividend lani namenil skoraj ves bilančni dobiček.

Skupščina Telekoma Slovenije se bo sicer v petek seznanila tudi s poslovanjem ter odločala o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi, ki jo je lani še vodil Skobe. Ta je aprila letos sporazumno odšel z vrha Telekoma Slovenije, do nastopa mandata v torek imenovanega novega prvega moža Matjaža Merkana pa družbo vodi podpredsednik uprave Tomaž Seljak.

Skupina Telekom Slovenije je leto 2018 sklenila s 33,3 milijona evrov čistega dobička, potem ko je ta leto prej dosegel devet milijonov evrov. Čisti prihodki so znašali 715,05 milijona evrov. V prvem letošnjem polletju je čisti dobiček na ravni skupine znašal 19,57 milijona evrov, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, medtem ko so prihodki od prodaje upadli za pet odstotkov na 340,63 milijona evrov. Letos v Telekomu beležijo nekoliko nižje prihodke na veleprodajnem trgu in nižje prihodke mobilnega blaga na končnem trgu.