S tem pa uprava SDH še ni prenovljena. Božič, ki se ga v medijih omenja kot možnega kandidata za prvega moža nastajajočega državnega turističnega holdinga oz. sklada državnih turističnih naložb, namreč z decembrom odhaja iz uprave SDH, ker se, kot je dejal, želi posvetiti drugim ciljem. Na njegovo mesto bo po odločitvi nadzornikov SDH 2. decembra prišel Boris Medica, ki je deloval na finančnem področju v medicinski in farmacevtski panogi in v zavarovalništvu.

Škof je ob imenovanju 21. avgusta izrazil zadovoljstvo, da mu je nadzorni svet podelil mandat za prihodnje štiriletno obdobje. O svoji viziji upravljanja naložb države še ni želel govoriti, saj se mora, kot je pojasnil, najprej podučiti o "tistih zadevah, ki v splošni in strokovni javnosti niso znane".

V SDH naj bi se z decembrom zaokrožil niz kadrovskih sprememb v upravi in nadzornem svetu. Škof bo po Lidiji Glavina, Marku Jazbecu in Mateju Pircu četrti predsednik uprave SDH od njegove uradne vzpostavitve junija 2014, ko se je preoblikoval iz Slovenske odškodninske družbe.