Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo ljubljanskega župana Zorana Jankovića za revizijo sodbe upravnega sodišča zaradi zaključnih ugotovitev nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, ki ga je komisija za preprečevanje korupcije opravila leta 2012. S tem je Janković, kot pojasnjujejo na komisiji, izčrpal vsa redna in izredna pravna sredstva za izpodbijanje ugotovitev komisije o njegovem premoženjskem stanju.

Leta 2012 je protikorupcijska komisija izvedla nadzor nad premoženjem predsednikov parlamentarnih strank. Med njimi je bil tudi Janković kot predsednik Pozitivne Slovenije. Komisija je pri nadzoru ugotovila, »v katerih konkretnih primerih je tožnik opustil prijavo določenega premoženja oziroma njegovih sprememb ali pa tega ni prijavil v zakonskem roku, poleg tega pa še, da so določene transakcije, ki jih ni prijavil, obremenjene z izrazitimi korupcijskimi tveganji, s tveganji, povezanimi z nedopustnim lobiranjem, in s tveganji za nasprotje interesov«, povzema vrhovno sodišče. Te ugotovitve je komisija za preprečevanje korupcije objavila leta 2013 na svoji spletni strani.

Prvotno poročilo je Janković sicer uspešno izpodbijal, ko je prišel do vrhovnega sodišča, saj je to ugotovilo, da mu je bila kršena ustavna pravica enakega varstva pravic. Komisija za preprečevanje korupcije mu namreč pred izdajo končnega poročila ni omogočila, da se o ugotovitvah poročila izreče. Komisija je zato v ponovljenem postopku izdelala nov osnutek poročila in ga poslala Jankoviću, da bi se do ugotovitev opredelil. Nato je zaključne ugotovitve skupaj z Jankovićevimi pojasnili ponovno objavila.

Janković s takšnim razpletom ni bil zadovoljen, zato je vložil novo tožbo na upravno sodišče, ki pa je presodilo, da je komisija v ponovljenem postopku nadzora ljubljanskemu županu zagotovila vse pravice, ki mu pripadajo. Pričakovano je Janković želel sodbo upravnega sodišča preobrniti, zato se je znova obrnil na vrhovno sodišče, ki pa mu tokrat ni prisluhnilo.