Inšpektorat je pri Marjetici Koper preveril, kako poteka izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode. Delovanju družbe je prižgal zeleno luč, predlagal pa je dopolnitev nekaterih pravilnikov in uskladitev programa, so sporočili iz Marjetice Koper.

V zadnjih dneh je bilo zaradi fekalnega onesnaženja zaprto morsko kopališče v Žusterni. V torek so kopališče po izboljšanju stanja znova odprli, a v nekoliko zmanjšanem obsegu. Preventivno je namreč zaprt še del kopališča, ki vključuje otroški bazen in kjer je meteorni iztok. V Marjetici Koper so spomnili, da so njihovi zaposleni v dveh nočeh odstranili dolgoletno usedlino - nasip pred hudourniškim izlivom meteornih vod v morje. »Po zadnjih analizah sklepamo, da je bil prav to vzrok za pojav visoke koncentracije bakterij na tem delu obale,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Marjetica Koper ob tem s septembrom uvaja redno mesečno koordinacijo s predstavniki krajevnih skupnosti. »Zadnji primer dokazuje, kako uporabne in dobrodošle so ažurne informacije predstavnikov krajevnih skupnosti pri intervencijskih komunalnih posegih,« so dodali.

Kopališče je bilo zaprto od 2. avgusta, ko je prišlo do fekalnega onesnaženja. Minuli četrtek so ga sicer za nekaj ur znova odprli, a je analiza vode pokazala, da je bila ta še onesnažena, zaradi česar so na kopališču znova izobesili rdečo zastavo. Sprva je kazalo, da je do izpusta fekalnih voda prišlo v okviru čiščenja zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika, pri čemer je jašek zamašil večji tekstilni predmet, ki so ga uporabniki odvrgli v kanalizacijski sistem.

Komunalno podjetje Marjetica Koper je nato hudourniški iztok v morje zajezilo in meteorno vodo prečrpava, da se ne izliva v morje. S tem naj bi izključili možnost, da bi bil vir onesnaževanja v kanalizacijskem ali meteornem sistemu.