Župani Kopra, Izole, Pirana in Ankarana so že konec julija omilili posebne varčevalne ukrepe za zmanjšanje porabe pitne vode, po pogovoru z direktorjem Rižanskega vodovoda Martinom Pregljem pa so danes sprejeli odločitev, da prhe na kopališčih odprejo brez omejitev.

Povprečna poraba vode je minuli teden znašala približno 30.000 kubičnih metrov na dan in kljub povišanim temperaturam zraka se ni bistveno povečala. Po sprejetju varčevalnih ukrepov in priporočil za racionalno rabo vode se je poraba nekoliko zmanjšala, kar nedvomno kaže na to, da se uporabniki zavedajo resnosti trenutnega položaja in večjo pozornost namenjajo racionalni rabi pitne vode, ocenjujejo v istrskih občinah.

Občinska komunalna podjetja Marjetica Koper, Komunala Izola in Okolje Piran bodo kljub omilitvi ukrepov tudi v prihodnje z vodo ravnala varčno, župani in direktor Rižanskega vodovoda pa tudi prebivalce obalnih občin pozivajo, naj tako ravnajo še naprej. Odjemalci pitne vode rižanskega vodovoda naj bodo predvsem pozorni na nekontrolirane izlive v njihovem internem vodovodnem omrežju, o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu pa naj nemudoma obvestijo Rižanski vodovod.