Inšpektorji v nadzor izrabe delovnega časa v gostinstvu in gradbeništvu

Ljubljana, 8. avgusta - Inšpektorat RS za delo v teh dneh v usmerjeni akciji pri delodajalcih v gostinstvu in gradbeništvu nadzira vodenje evidenc o izrabi delovnega časa. Pod drobnogledom je tudi spoštovanje predpisov o delovnem času, predvsem o odmorih in počitkih ter odrejanju dela prek polnega delovnega časa.

Kot so sporočili z inšpektorata, akcijo nadzora pri delodajalcih v gostinstvu in gradbeništvu opravljajo, ker so kršitve zakona o evidencah na področju dela in socialnega varstva v teh dveh dejavnostih najštevilčnejše. Prve ugotovitve nadzora bodo znane v začetku septembra.

Inšpektorji so lani v gradbeništvu ugotovili 195 kršitev, v dejavnosti gostinstva in turizma pa 131 kršitev, skupno pa 935 kršitev zakona. Leta 2017 je bilo kršitev 1152, leto pred tem 1738, leta 2015 je bilo kršitev 1797, v predhodnem letu 1796, leta 2013 pa so jih ugotovili 1688.

»Zakon o evidencah na področju dela in socialnega varstva z vidika izvajanja inšpekcijskega nadzora predstavlja osnovo za ugotavljanje spoštovanja določb o delovnem času, odmoru ter počitkih. Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov pa je izredno pomembno predvsem z vidika obnavljanja psiho-fizičnih moči delavca, pa tudi z vidika njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu oz. preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, tudi morebitnih invalidnosti ali nezgod s smrtnim izidom,« so poudarili.

Skrb za zdravje in varnost delavcev

Ob tem so spomnili, da delovno pravo zato omejuje delovni čas in določa minimalne standarde, tudi glede njegove razporeditve. Namen pravil o delovnem času je tudi preprečiti pretirano izčrpavanje delavcev ter jim zagotoviti varnost in zdravje na dolgi rok. Nekatera pa omogočajo tudi usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Minimalni standardi o delovnem času izhajajo iz konvencij Mednarodne organizacije dela, evropske socialne listine in drugih aktov EU. Iz strategije EU na področju varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2014-2020 izhaja, da je dobro zdravje in varnost delavcev nujno za trajnostno delovno življenje ter aktivno in zdravo staranje, zlasti ob upoštevanju, da se aktivno prebivalstvo stara in delovno življenje podaljšuje.

»To zahteva ustvarjanje varnega in zdravega okolja skozi celotno delovno življenje delavcev, ki je vedno bolj raznolika. Uspešno podaljševanje delovnega življenja je močno odvisno od ustrezne prilagoditve delovnih mest in organizacije dela, vključno z delovnim časom,« so izpostavili.

Zaradi neustreznega vodenja evidenc, predvsem pa nekoliko pomanjkljive normativne ureditve, je ugotavljanje kršitev v zvezi z delovnim časom in zagotavljanjem počitkov po pojasnilih inšpektorata precej oteženo. Potem ko je inšpektorat že večkrat opozoril, da je za učinkovitejši nadzor potrebna sprememba zakona o evidencah na področju dela in socialnega varstva, je pristojno ministrstvo v tem letu začelo s pripravo sprememb.